Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak

Gebied met aan te pakken trajecten in project dijkversterking Geertruidenberg en Amertak.

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan verschillende dijkversterkingsprojecten. Dit doen we om gebieden en mensen te beschermen tijdens momenten met hoog water. Tijdens één van deze projecten versterkt en verhoogt het waterschap diverse dijken langs de Donge en het Amertak kanaal in de gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout. Dit project heet: dijkversterking Geertruidenberg en Amertak.

Wat gaan we doen?

Het project bestaat uit verschillende fasen. Op dit moment zit het project in de eerste fase: de verkenningsfase. In deze fase onderzoekt het waterschap samen met betrokken partijen verschillende mogelijkheden voor dijkversterking langs de Donge en het Amertak kanaal. Uit deze mogelijkheden kiest het waterschap het meest geschikte ontwerp: dit heet het voorkeursalternatief. Door samen te werken met betrokkenen van het project kan het waterschapsbestuur een breed gedragen voorkeursalternatief vaststellen, gebaseerd op verschillende belangen. In de volgende projectfase wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Informatieavond

Op dinsdag 28 juni organiseerde waterschap Brabantse Delta de tweede informatieavond over dijkversterkingsproject Geertruidenberg en Amertak. Voor dit project is het waterschap bezig met maken van plannen voor het versterken van de dijken langs de Amertak en de Donge in de gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout. Tijdens deze avond vertelde het waterschap meer over de stand van zaken van het project en het vervolg.

Hoe de avond verliep

Net als de eerste keer was Zalencentrum Boelaars de locatie voor deze informatieavond. Zo’n 50 mensen brachten een bezoek. In een informatieve presentatie kwamen diverse onderwerpen aan bod. In een korte projectfilm lichtten de bestuurder, de projectmanager en de omgevingsmanager de aanpak van het project toe. Na de film vertelde het waterschap meer over de onderzoeksresultaten van het afgelopen jaar en werd adviesbureau Tauw voorgesteld. Dit is het adviesbureau waarmee het waterschap komend jaar samenwerkt. Na de presentatie was er de mogelijkheid met elkaar en met medewerkers van het waterschap in gesprek te gaan.

Bekijk hieronder de projectfilm van de tweede informatieavond op 28 juni 2016:

Bekijk hieronder de presentatie en vraag en antwoord van de eerste informatieavond op 1 december 2015:


Resultaat

Door de dijken te versterken, voldoen deze straks weer aan de gestelde veiligheidsnormen van het Rijk. Ook bieden ze weer jarenlange bescherming tegen water voor het achterliggende gebied. Zo kunnen mensen op, om en achter de dijken veilig en zorgeloos wonen, werken, recreëren en leven.

Periode

Het project is in juni 2015 gestart en bestaat in totaal uit drie fasen. Momenteel zitten we in de eerste fase: de verkenningsfase. Deze fase duurt naar verwachting twee jaar. De twee daarop volgende fasen duren naar verwachting ook twee jaar. Dit zijn de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. In 2019 gaat de schop in de grond. Naar verwachting is het project in 2021 gereed.

Wat merkt u ervan?

Dit is afhankelijk van de fase. Tijdens de huidige fase doet het waterschap onderzoek op en om de dijk. Zo komt de kwaliteit van de dijken in beeld en kunnen we bekijken welke voorkeursalternatieven of ideeën haalbaar zijn. Dit gebeurt mogelijk op gronden van u. Uiteraard neemt het waterschap voor de start van de onderzoeken contact met u op om hierover afspraken te maken. We proberen eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Locatie

Hoe de wijze van dijkversterking er precies uit komt te zien is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van het gekozen voorkeursalternatief en van de wensen van diverse partijen, waaronder de omgeving. De gebieden en trajecten waar we aan de slag gaan zijn al wel in beeld. Deze ziet u op de kaart hieronder. In de huidige fase gaat het waterschap met de omgeving en betrokken partijen in gesprek over plannen en ideeën waar het waterschap bij kan aansluiten of aanhaken. Voorbeelden zijn fiets- of wandelpaden, bankjes of steigers. Zo hebben meerdere partijen baat bij de dijkversterking. Bovendien bespaart dit tijd en kosten. Zo werken we samen aan duurzame en mooie dijken.

Overzichtskaart

Samenwerking

Dijkversterkingsproject Geertruidenberg en Amertak maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van de Rijksoverheid. In dit programma werken het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de waterschappen samen aan sterke dijken die het achterland beschermen. Hierbij volgen zij belangrijke regels en richtlijnen omtrent waterveiligheid. Samenwerken met de omgeving staat in dit project centraal. Het waterschap werkt in dit project daarom nauw samen met Rijkswaterstaat, provincie Noord- Brabant en de omliggende gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties en burgers.

Nieuwsbrief

Lees actuele informatie over het project Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak  Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte! 

* Verplichte velden

Controle vraag

Om spam te voorkomen vragen we u onderstaande vraag te beantwoorden.

Hoeveel maanden heeft een jaar (in cijfers)?

 
saptcha beschrijving

Contact

Voor specifieke informatie over dit project, kunt u contact opnemen met het waterschap via dijkversterkinggea@brabantsedelta.nl.

Aanvullende informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wilt u iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.