Waterloop Bosschenhoofd

Waterschap Brabantse Delta werkt samen met de gemeente Halderberge aan het verminderen van wateroverlast in Bosschenhoofd. De gemeente gaat het regenwater, dat terecht komt op de daken van woningen rondom en in de Margrietstraat, anders afvoeren. Het regenwater wordt niet langer via de riolering afgevoerd, maar via de watergang (sloot) aan de westzijde van Bosschenhoofd. Dit is de waterloop die van de Margrietstraat tot de waterberging Albano loopt. Het waterschap heeft de opgave om ervoor te zorgen dat deze sloot dit extra water aankan. 

Aanpak

De afgelopen twee jaar is er met grondeigenaren veel gesproken over de aanpassingen aan de watergang en wat dat voor hun situatie betekent. Daarnaast hebben we op verschillende gebieden laten onderzoeken wat de gevolgen van de aanpassingen zijn. De opgehaalde informatie heeft geleid tot een ontwerp projectplan. Dit plan is voorgelegd aan ons dagelijks bestuur.

Op donderdag 18 april 2019 is er een inloopavond in hotel De Reiskoffer in Bosschenhoofd (Pastoor van Breugelstraat 45, 4744 AA) om het ontwerp projectplan in te zien en te bespreken. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur is er de mogelijkheid tot binnenlopen. De Pastoor van Breugelstraat en de Vaartweg zijn deze dag gesloten voor doorgaand verkeer. Er worden verkeersregelaars ingezet om het plaatselijke verkeer door te laten. Hotel De Reiskoffer blijft bereikbaar.

Resultaat

Door de aanpak van de waterloop zorgen we samen met de gemeente voor een sterk en robuust watersysteem en is in de toekomst meer waterafvoer en verbeterde doorstroming mogelijk. Dit vermindert water- en stankoverlast in de omgeving en draagt bij aan het woongenot.

Periode

Op 2 april heeft ons dagelijks bestuur het ontwerp projectplan vrijgegeven voor inspraak. Dit betekent dat het plan van 5 april tot en met 17 mei 2019 ter inzage ligt. U kunt het ontwerp projectplan bekijken op www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Daarnaast ligt het plan ter inzage op het hoofdkantoor van het waterschap aan Bouvignelaan 5 in Breda. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. Zolang het plan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. De procedure is erop gericht om eind 2019 met de uitvoering te kunnen starten.

Locatie

Deze waterloop, die door het waterschap wordt aangepakt, begint bij de Margrietstraat in Bosschenhoofd en mondt uit in waterberging Albano.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen over dit project? Mail dan naar projectbosschenhoofd@brabantsedelta.nl of vul ons online contactformulier in.

Lees meer over

Wateroverlast