Waterloop Bosschenhoofd

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Halderberge werken samen aan het voorkomen van wateroverlast in de kern van Bosschenhoofd. De gemeente is van plan om het regenwater dat terecht komt op de daken van de woningen rondom en in de Margrietstraat in Bosschenhoofd anders af te voeren. Het regenwater wordt daardoor niet langer afgevoerd via de riolering, maar via de waterloop aan de westzijde van Bosschenhoofd. Om er voor te zorgen dat de waterloop dit extra water aan kan, gaat het waterschap de waterloop aanpakken en robuust maken.

Aanpak

Op 12 september 2017 zijn grondeigenaren aan de waterloop geïnformeerd over het project tijdens een informatieavond. De omgevingsmanagers van het waterschap hebben daarna keukentafelgesprekken gevoerd met de grondeigenaren. Het waterschap heeft op basis van input uit de gesprekken een schetsontwerp gemaakt voor de waterloop. Met dit ontwerp pakken we de watergerelateerde problemen in Bosschenhoofd aan. De waterloop zal verbreed worden en er zullen onderhoudsstroken worden gecreëerd. De duikers in de waterloop zullen vernieuwd worden door deze met een kous te versterken, ook wel relinen genoemd.

Resultaat

Door de aanpak van de waterloop zorgen we samen met de gemeente voor een sterk en robuust watersysteem en is in de toekomst meer waterafvoer en verbeterde doorstroming mogelijk. Dit vermindert water- en stankoverlast in de omgeving en draagt bij aan het woongenot.

Periode

In het voorjaar van 2018 zal de projectplan procedure Waterwet opgestart worden. Dit projectplan komt ter inzage te liggen voor een periode van 6 weken. In die periode kunnen reacties op het plan ingediend worden. De uitvoeringswerkzaamheden zullen najaar 2018 plaats vinden.

Wat merkt u ervan?

Om tot een passend ontwerp te komen, hebben we de medewerking van aanliggende eigenaren nodig. Met de eigenaren die het persoonlijk raakt gaan wij daarom in het najaar van 2017/ begin 2018 in gesprek. Ook zullen er enkele onderzoeken worden verricht waarbij veldwerk wordt gedaan bijvooreeld voor flora & fauna en bodemonderzoek. U kunt mensen in/ nabij de waterloop tegenkomen die onderzoek aan het doen zijn.

Locatie

Deze waterloop die door het waterschap wordt aangepakt begint bij de Margrietstraat in Bosschenhoofd en mondt uit in waterberging Albano.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen over dit project? Mail dan naar projectbosschenhoofd@brabantsedelta.nl of vul ons online contactformulier in.

Lees meer over

Wateroverlast