Renovatie rioolwaterzuivering Bath

Luchtfoto zuivering Bath

Inleiding

De rioolwaterzuivering Bath is ruim 30 jaar geleden gebouwd en heeft een aantal grootschalige onderhoudsmaatregelen nodig zodat de zuivering ook de komende decennia blijft bijdragen aan een schoon en veilig milieu.

Aanpak

De werkzaamheden zijn divers van aard. We gaan het mogelijk maken om op de zuivering Bath méér biogas uit het rioolslib terug te winnen. Hiervoor worden onder meer gasleidingen en warmtewisselaars vernieuwd. Verder gaan we de beveiliging van het terrein vergroten, bijvoorbeeld door camera’s op te hangen, slagbomen te plaatsen, verlichting te verbeteren en het systeem van toegangscontrole beter te beveiligen. Ook wordt het beton in diverse leidingen op het terrein gerepareerd. 

Resultaat

De onderhoudsmaatregelen dragen eraan bij dat de rioolwaterzuivering Bath beter, veiliger en schoner functioneert. Door een verbetering aan het biogassysteem wordt het mogelijk om de biogasproductie tot 12% te vergroten.

Locatie

RWZI Bath Gemaalweg in Bath.

Periode

Sinds afgelopen zomer zijn 2 aannemers de werkzaamheden aan het voorbereiden. De uitvoering loopt van 20 oktober 2014 en zal tot de zomer van 2015 in beslag nemen.

Wat merkt u ervan?

U merkt er zeer weinig van omdat alle werkzaamheden op het terrein van de zuivering Bath worden uitgevoerd.