Wateroverlast Grensstraat Nispen

5 februari 2019

In Essen (België) wordt wateroverlast ervaren bij hevige neerslag. Onder andere tijdens de periodes van hevige neerslag van 10 tot 16 november 2010 en januari 2011 konden de watergangen in de Kloosterstraat en de Grensstraat de hoeveelheid water niet aan, waardoor de Grensstraat in Essen overstroomde. De wateroverlast wordt veroorzaakt door de grote afvoer bij hoge neerslagintensiteiten vanuit de containervelden van de handelskwekerij GOVA en vanuit de Grensstraat en de Kloosterweg en de te kleine afvoercapaciteit van een duiker ter hoogte van het kruispunt Grensstraat/Kloosterweg.

Aanpak

Om de wateroverlast te verminderen wil het waterschap een waterberging met een inhoud van 2.800 m3 aanleggen in Nispen. Vanuit de waterberging kan het water via een leegloopleiding (knijpvoorziening) vertraagd afgevoerd worden via een nieuw aan te leggen stuw naar de naastgelegen watergang langs de Kloosterweg. Deze watergang wordt geschoond en opnieuw geprofileerd. Om het waterbergingsgebied voor het beheer en onderhoud te kunnen bereiken, wordt een dam met duiker gerealiseerd aan de Kloosterweg.

Resultaat

Door uitvoering van dit project wordt het gebied klimaatbestendiger; bij hevige neerslag zal de wateroverlast afnemen, waardoor water-op-straat situaties minder vaak voor zullen komen.

Periode

De uitvoeringswerkzaamheden zullen, naar verwachting, in het najaar van 2019 plaatsvinden.

Wat merkt u ervan?

De plannen zijn met de direct belanghebbenden tot stand gekomen en afgestemd. Op dit moment vinden nog enkele onderzoeken in het projectgebied plaats. U kunt mensen in of nabij het projectgebied tegenkomen die het onderzoek uit aan het voeren zijn. Informatie over de uitvoering van de werkzaamheden volgt.

Locatie

Aanvullende informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wilt u iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.