Wateroverlast Grensstraat Nispen

5 februari 2019

In Essen (België) wordt wateroverlast ervaren tijdens hevige regenbuien. Onder andere tijdens de periodes van hevige stortbuien van 10 tot 16 november 2010 en januari 2011 konden de watergangen in de Kloosterstraat en de Grensstraat de hoeveelheid water niet aan, waardoor de Grensstraat in Essen overstroomde. Bij zware neerslag veroorzaakt de grote afvoer vanuit de containervelden van handelskwekerij GOVA wateroverlast. Dit geldt ook voor de afvoer vanuit de Grensstraat en Kloosterweg en de te kleine afvoercapaciteit van een duiker. Om de wateroverlast te verminderen gaat het waterschap een waterberging aanleggen.

Aanpak

Het waterschap is van plan de waterberging aan te leggen op het huidige terrein van handelskwekerij GOVA. De waterberging krijgt een inhoud van 2.800 m3. Vanuit de waterberging kan het water via een leegloopleiding (knijpvoorziening) vertraagd worden afgevoerd naar de naastgelegen watergang langs de Kloosterweg. Hiervoor wordt een nieuwe stuw aangelegd. De watergang wordt gemaaid en opnieuw in profiel gebracht. Om het waterbergingsgebied voor het beheer en onderhoud te kunnen bereiken wordt een dam met duiker gerealiseerd aan de Kloosterweg.

Resultaat

Bij uitvoering van dit project wordt het gebied klimaatbestendiger; bij hevige neerslag zal de wateroverlast afnemen, waardoor water-op-straat situaties minder vaak voor zullen komen.

Periode

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op 30 januari 2019 het Projectplan vastgesteld. 

Het projectplan en alle stukken die daarbij horen liggen vanaf nu voor een periode van zes weken ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 in Breda. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. Bekijk hier de stukken die ter inzage liggen.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen. Hoe dit werkt, leest u hier. Op dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing waardoor het instellen van pro-forma beroep niet mogelijk is.

De uitvoeringswerkzaamheden zullen, naar verwachting, in het voorjaar van 2019 plaatsvinden.

Wat merkt u ervan?

De plannen zijn met de direct belanghebbenden tot stand gekomen en afgestemd. Op dit moment vinden nog enkele onderzoeken in het projectgebied plaats. U kunt mensen in of nabij het projectgebied tegenkomen die het onderzoek uit aan het voeren zijn. Informatie over de uitvoering van de werkzaamheden volgt.

Locatie

Aanvullende informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wilt u iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.