Wateroverlast Steenbergen-Zuid

5 februari 2019

De werkzaamheden in Steenbergen-Zuid worden momenteel uitgevoerd. Voor het plaatsen van een duiker wordt de Franseweg ter hoogte van de rotonde van 15 april tot en met 26 april afgesloten voor het doorgaande verkeer. Tijdens de werkzaamheden wordt een omleidingsroute ingesteld. Waterschap Brabantse Delta vraagt begrip voor de mogelijke overlast.

In Steenbergen-Zuid is bij hevige regenval wateroverlast in de vorm van water-op-straat. De agrarische percelen ten zuiden van de Rondweg Oost hebben wateroverlast vanuit het oppervlaktewatersysteem en de overstorten van het riool die dan kunnen plaatsvinden.

In 2016 is in opdracht van de gemeente Steenbergen en het waterschap een onderzoek uitgevoerd naar de werking van het watersysteem in de wijk Zuid. Hierbij is de samenhang tussen de riolering en het oppervlaktewatersysteem onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben de gemeente en het waterschap maatregelen opgesteld om de wateroverlast te verminderen. De gemeente heeft haar maatregelen inmiddels uitgevoerd. Het waterschap gaat nu de verkorte doorsteek naar de Ligne realiseren. 

Aanpak

De gemeente heeft de watergang parallel aan de Rondweg Oost het afgelopen jaar verbreed. Het waterschap pakt de werkzaamheden vanaf daar verder op met het aanleggen van een verkorte afvoerroute naar de Ligne. Via een duiker onder de Franseweg verbindt het waterschap twee watergangen met elkaar. Deze verbinding zorgt ervoor dat overtollig water sneller afgevoerd kan worden en zo wateroverlast beperkt wordt. Ook het verbreden en verdiepen van deze watergangen zijn onderdeel van de geplande werkzaamheden, die van maart tot en met mei 2019 plaatsvinden. Om dit uit te kunnen voeren is een deel van de begroeiing al voor de start van het broedseizoen verwijderd.

De maatregelen die het waterschap binnen het project “Wateroverlast Steenbergen-Zuid” uitvoert zijn:

  • Het aanleggen van een duiker en sifon onder de Franseweg;
  • Het verlengen van de sloot langs de N259 tot aan de Franseweg;
  • Het verbreden en verdiepen van de watergang ten westen van de Franseweg.
  • Het opwaarderen van de nieuwe hoofdafvoer van categorie B naar A in de legger van waterschap Brabantse Delta. Hierdoor komt de watergang in beheer en onderhoud van het waterschap.

Resultaat

Bij uitvoering van dit project wordt het gebied klimaatbestendiger; bij hevige buien zal de wateroverlast afnemen, waardoor water-op-straat situaties minder vaak voor zullen komen.

Periode

In maart zijn we gestart met werkzaamheden in de omgeving van de Franseweg in Steenbergen-Zuid om wateroverlast in de toekomst te beperken. Wateroverlast ontstaat bij hevige regenbuien. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin mei.

Wat merkt u ervan?

Voor het plaatsen van een duiker wordt de Franseweg ter hoogte van de rotonde van 15 april tot en met 26 april afgesloten voor het doorgaande verkeer. Tijdens de werkzaamheden wordt een omleidingsroute ingesteld. Waterschap Brabantse Delta vraagt begrip voor de mogelijke overlast.

Locatie

Aanvullende informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wilt u iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.