Ik ben eigenaar van onbebouwde grond of natuurterrein

Als grondeigenaar heeft u belang bij een goede aan- en afvoer van water in rivieren, beken en sloten en bij veilige dijken. Via de watersysteemheffing ongebouwd betaalt u mee aan de kosten hiervoor.   

Berekening

Het bedrag is gebaseerd op het soort grondgebruik (landbouw of natuur) en op de oppervlakte van de grond op basis van de kadastrale gegevens.

 

Aanvullende informatie

Heeft u een vraag over uw belastingaanslag? Neem dan contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant: www.bwbrabant.nl, 076 529 83 00.

Naar de website van BWB

Heeft u een vraag over de besteding van uw belastinggeld of het waterschapswerk? Neem dan contact op met waterschap Brabantse Delta

Naar de contactpagina