Brieven aan het AB

Datum Omschrijving brief Documenten
12-02-2019 Reactie op consultatieversie Waterschapsbelastingen VBNE werkgroep Brief (908kB)

11-06-2018

Motie huisvesting Aquon

Brief (1 MB)

22-05-2018

Veiligheid Prinslandse brug

Brief (174kB)

Antwoord (221kB)

Brief aan GS (151 kB)

17-05-2018

Verbod inbrengen vislood in zoet water

Brief (1,64 MB)

Antwoord (162kB)

10-04-2018

Interbestuurlijk toezicht Jaarverslag 2017

Brief (7,11MB)

15-02-2018

Motie concept-voorstellen commissie aanpassing belastingstelsel (CAB) Waterschap Drents Overijsselse Delta

Brief (576kB)

01-02-2018

Motie digitalisering bij stemmen verkiezingen HHR van Rijnland

Brief (919kB)

11-01-2018

Motie digitalisering bij stemmen verkiezingen Waterschap Drents Overijsselse Delta

Brief (636kB)

10-01-2018

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2018 Provincie Noord-Brabant

Brief (68,5kB)

19-09-2017

Dijkversterking Geertruidenberg-Amertak  Raad en &W Geertruidenberg (reactie op eerdere brief)

Brief (864kB)

20-06-2017

Dijkversterking Geertruidenberg-Amertak brief Van Dongen

Brief (183K)

Antwoord (176kB)

12-06-2017

Commerciële vaart op de Mark

Brief (56kB)

Antwoord (211kB)

06-06-2017

Voorkeursalternatief dijkversterking Geertruidenberg-Amertak

Brief (379kB)

Antwoord (1,54MB)

10-05-2017

Demonstraties loodvrij vissen

Brief (80,5kB)

Antwoord (108kB)

03-05-2017

Dijkversterking Geertruidenberg-Amertak

Brief (1,75MB)

Antwoord (184kB)

22-03-2017

Beleidskader interbestuurlijk toezicht

Brief (1,17MB)

10-03-2017

Keermiddelen met pompen in de Laakse Vaart

Brief (292kB)

Antwoord (220kB)

08-03-2017

Vernieling cultuur agrarische grond Weimersedreef Prinsenbeek

Brief (1,23MB)

Antwoord (116kB)

04-03-2017

Waterschapsnormen

Brief (588kB)

Antwoord (272kB)

09-01-2017

Brief burgemeester Waalwijk over wateroverlast potplantenkwekerij

Brief (258kB)

Antwoord (160kB)

01-12-2016

Brief over wateroverlast potplantenkwekerij

Brief (92kB)

Brief (824kB)

Antwoord (192kB)

20-09-2016

Besluit inzake de gevraagde ontheffing op grond van artikel 33 van de Waterschapswet

Brief (1.46MB)

-07-2016

Begroting BWB 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020

Brief (11,7MB)

05-07-2016

Krooshek Aa of Weerijs

Brief (162kB)

Antwoord (172kB)

21-06-2016

Aanleg moerassen Brabantse Delta, gevaar voor zikamuggen

Brief (1,36MB)

30-03-2016

Klankbordgroep Waterland Roosendaal

Brief (7,89MB)

Antwoord (200kB)

04-02-2016

Wateroverlast bemalingsgebied Bloemendaal

Brief (3,53MB)

Antwoord (1,09MB)

19-11-2015

Oproep Tweede Kamer voor leefbaar Markdal

Brief (272kB)

29-09-2015

Interbestuurlijk toezicht 2016

Brief (164kB)

07-09-2015

Parkeren langs de Bouvignedreef

Brief (269kB)

Antwoord (272kB)

07-07-2015

Brief Basisregistratie Grootschalige Topografie (voortgang)

Brief (11,5 mB)

05-07-2015

Brief loodverlies door sportvissers

Brief (71,6 kB)

Antwoord (128kB)

06-05-2015

Brief Basisregistratie Grootschalige Topografie

Brief (2,7 mB)

30-01-2015

Brief Evaluatie rekenkamercommissie

Brief (390 kB)
19-01-2015 Brief provincie Noord-Brabant met informatie evaluatie Interbestuurlijk toezicht Brief (140 kB)
17-12-2014

Verzoek watersportverbond aanpassing krooshek Aa of Weerijs

Brief (849 Kb)

Antwoord (128 kB)
29-10-2014 BMF over natte natuurparels en peilbesluiten Brief (114 kB)

Antwoord (1,05 mB)

22-06-2014 Rekenkamercommissie over uitleg nieuw onderzoek Brief (1299 kB)
14-06-2014 Opschonen Strijbeekse Beek/het gaat slecht met akkervogels Brief en antwoord (578 kB)
30-04-2014 Rekenkamercommissie Brabantse Delta met jaarverslag 2013 en jaarplan 2014

Brief (47 kB)

Jaarverslag 2013 en jaarplan 2014 (206 kB)

08-04-2014 Provincie Noord-Brabant over regioadvies bedijkte Maas (Deltaprogramma) Brief (894 kB)
26-2-2014 Provincie Noord-Brabant over interbestuurlijk toezicht Brief (203 kB)

Antwoord (409 kB)

27-11-2013 Provincie Noord-Brabant over reality check interbestuurlijk toezicht Brief (1067 kB)

Antwoord (301 kB)

12-02-2013 Rekenkamercommissie jaarverslag 2012 en jaarplan 2013 Brief
04-02-2013 Rekenkamercommissie over onderzoek naar subsidies Brief
30-01-2013 Provincie Noord-Brabant over interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht Brief

Antwoord

20-12-2012 Rekenkamercommissie over overheveling budget Brief

Antwoord

25-10-2012 Brief SNB over verwerking varkensmest Brief
16-08-2012 Brief Velt en Vecht en Regge en Dinkel over fusie Brief
13-07-2012 Brief West-Brabantse vogelwerkgroep over nestgelegenheden voor boerenzwaluwen op Nieuwveer Brief

Antwoord

06-07-2012 Brief provincie over professionalisering handhaving omgevingsrecht Brief en antwoord
11-05-2012 Brief waterschap Zuiderzeeland aan staatssecretaris Atsma over uitstel verkiezingen Brief
09-05-2012 Brief Water Natuurlijk en AWP aan Tweede Kamer over waterschapsverkiezingen Brief
03-05-2012 Brief fractie Gezond Water aan de rekenkamercommissie (met cc aan het algemeen bestuur) Brief
30-03-2012 Brief gemeente Alphen-Chaam over motie kernafval in grensstreek Brief

Antwoord

28-03-2012 Buurtvereniging Bieberglaan over parkeerterreinen Brief en antwoord
27-02-2012 Brief Unie van Waterschappen : Monitoren agressie en geweld en integriteit Brief
21-02-2012 Brief landelijke besturen AWP en Water Natuurlijk over directe verkiezingen Brief
10-02-2012 West Brabantse Vogelwerkgroep met verzoek om vervangende nestgelegenheden voor boerenzwaluwen op Nieuwveer Brief en antwoord
18-01-2012 Brief AWP wetsvoorstel vermindering AB leden Brief
11-01-2012 Uniereactie op conceptwetsvoorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen Uniereactie
11-01-2012 Strategische schets naar opschaling (waterschappen Regge en Dinkel, Rijn en IJssel en Velt en Vecht) Strategische schets waterschap anno 2020
13-12-2011 Bewoner Bieberglaan met vraag over parkeermogelijkheden bij trouwen op Bouvigne Vraag

Antwoord

07-12-2011 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Circulaire m.b.t. wijziging van de vergoeding van een lid van het algemeen bestuur Circulaire
02-12-2011 Ministerie van I&M : uitvoering motie Koppejan cs betreffende spoorboekje zoetwater ZW Delta Brief
09-11-2011 Nederlandse Melkveehouders Vakbond over kosten brand Moerdijk Brief en antwoord
28-10-2011 Gemeenteraad Dongen inzake kosten brand Moerdijk Brief
26-09-2011 Rekenkamercommissie inzake nieuw onderzoek naar vergunningverlening en handhaving bij het waterschap Brief
21-09-2011 HHR Schieland en de Krimpenerwaard inzake Uniestandpunt aanpassing belastingstelsel Brief
20-09-2011 Waterschap Zuiderzeeland inzake Uniestandpunt aanpassing belastingstelsel Brief
04-09-2011 VVD Statenfractie inzake winning schaliegas Brief en antwoord
12-08-2011 AWP inzake aanpassingen belastingstelsel Brief en antwoord
22-06-2011 Brief HH van Rijnland inzake motie waterschapsverkiezingen Brief

Motie

06-05-2011 Speerpunten IVN Mark en Donge Brief
20-04-2011 Vraag over parkeren Bouvigne natuur en milieuvereniging Markkant Brief

Antwoord

01-04-2011 Uitkomsten onderzoek agressie en geweld tegen overheidsbestuurders Brief
01-04-2011 Brief ministerie Veilige Publieke Taak Brief
11-03-2011 Strategie Water en Natura 2000 Brief
04-03-2011 Reactie HH Rijnland op bestuursakkoord water Brief
04-03-2011 Brief Markkant inzake parkeren Bouvigne Brief

Antwoord

01-03-2011 Reactie ws Peel en Maasvallei op bestuursakkoord water Brief
01-03-2011 Reactie ws Groot Salland op bestuursakkoord water Brief
01-03-2011 Onderzoeksprogramma 2011 van de rekenkamercommissie, verzoek om onderzoeksonderwerpen aan te dragen Brief
01-03-2011 Nota Muskusrat, alle feiten van bestrijding op een rij. Nota
24-02-2011 Reactie van wetterskip fryslan op concept bestuursakkoord versie 2.0 Brief
11-02-2011 Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta Brief en antwoord
18-01-2011 Brief herschikking projecten waterschap Brief
14-01-2011 Brief inzake gekozen onderzoeksbureau rekenkamercommissie Brief
14-01-2011 Brief van Aquon inzake brief van HH van Delfland inzake gemeenschappelijke regeling Aquon Brief
14-01-2011 Brief van HH van Delfland inzake gemeenschappelijke regeling Aquon Brief
25-11-2010 Brief van HH van Rijnland inzake regeerakkoord en verkiezingen Brief
19-11-2010 Brief Partij voor de Dieren m.b.t. riooloverstorten Brief

Antwoord

18-11-2010 IVN Mark & Donge inzake natuurherstel Markdal Brief
06-10-2010 Uitnodiging Jubileumsymposium IVN Uitnodiging
04-10-2010 Brief parkeren in Bouvignedreef Brief en antwoord
09-09-2010 Vragen IVN voortoets peilbesluit Steenbergen-Brabantse Wal Brief

Antwoord

08-09-2010 Brief rekenkamercommissie reglement van orde en protocol Brief
07-09-2010 Brief inzake anonieme tipgevers Brief
01-09-2010 Uitnodiging ALV van de VBAW 15 september 2010 Brief
01-09-2009 Uitnodiging Jubileumprijsvraag Brief

Antwoord

01-09-2010 Onderzoeksopdracht rekenkamercommissie Brief
16-06-2010 Peilbesluit Etten-Leur korte procedure peilvak MW-2 Brief

Antwoord

08-06-2010

Combinatie van brug en meanderherstel Schoondonk-Klokkenberg (IVN Mark en Donge)

Brief

Antwoord DB

10-02-2010 'Voorstel nieuwe inrichting waterschapsverkiezingen' (UvW) Brief
19-01-2010 Behoud van de bomen op de Weerijskade (IVN Mark en Donge)

Brief en antwoord DB

14-10-2009 Gemaal Hazen (de heer Hazen) Brief
13-10-2009 Peilbesluit Natuurgebieden Langstraat (IVN Mark en Donge) Brief
Antwoord DB
06-08-2009 Uitnodiging voor themadag Zuidwestelijke Delta Brief
24-07-2009 Gebruik terrein Seeligkazerne voor natuurlijk stromende Mark (IVN Mark en Donge) Brief
15-07-2009 Beleidsregels (VLIP) Brief en antwoord DB
14-07-2009 Brief aan minister van Defensie (IVN Mark en Donge Brief
29-05-2009 Wijzigingen vergunningen- en ontheffingenbeleid en beleidsregels (VLIP) Brief en antwoord DB
27-03-2009 Uitnodiging bezoek (regionaal archief West-Brabant) Uitnodiging
27-03-2009 Uitnodiging bestuurdersmiddag (Het Waterschapshuis) Uitnodiging
27-03-2009 Herstel nestgelegenheden gierzwaluwen Bouvigne (West Brabantse Vogelwerkgroep) Brief
Antwoord DB
27-03-2009 Gelukwensen (gedeputeerde Van Nieuwenhuizen) Brief