Beekherstel Hultense Leij fase 1

Het waterschap en de gemeente Tilburg richten de Hultense Leij - fase 1 natuurlijker in en verbeteren de waterkwaliteit. Nieuwe natuur wordt aangelegd en bestaande natuur onderling verbonden. 

Hultense Leij
Hultense Leij

Wat gaan we doen

Bij de Hultense Leij - fase 1 in Tilburg gaan het waterschap en de gemeente Tilburg samen aan de slag met het natuurlijker inrichten van de beek en het verbeteren van de waterkwaliteit. We leggen poelen en natuurvriendelijke oevers aan en verbinden de bestaande natuur aan elkaar. Er ontstaat een beekdal met een smal, ondiep zomerbed met voldoende waterdiepte en stroming. En een breed winterbed voor het bergen van water.  Bekijk het ontwerp. 

Resultaat

Door de aanpassingen verbeteren we het watersysteem en kunnen we regenwater bij hevige buien beter opvangen. Ook de stroomsnelheid verbetert wat gunstig is voor de waterkwaliteit. Door het onderling verbinden van natuurgebieden ontstaat er een leefgebied voor veel dier- en vissoorten.

Locatie

De Hultense Leij - fase 1 ligt tussen de Burgemeester Letschertweg (noordzijde) en de rijksweg A58 (zuidzijde) in Tilburg. 

Bekijk de kaart

Periode

Aannemer Van Beers Hoogeloon bv start eind augustus / begin september met de werkzaamheden. We verwachten dat het werk in maart 2024 klaar is. 

Wat merk jij ervan

We voeren het werk met graafmachines uit. De aan- en afvoer van materialen vindt plaats met vrachtwagens. 

Samenwerking

Dit project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

Logo Groen Ontwikkelfonds Brabant