Waterschapsbelasting

Iedereen in Nederland betaalt waterschapsbelasting. Belasting betalen is nooit leuk, maar wel noodzakelijk om ons werk te kunnen doen. De belastingaanslag wordt verstuurd door de Belastingsamenwerking West-Brabant. Zij regelen de belastingzaken voor ons. Je kunt daar terecht voor vragen over je aanslag, het wijzigen van je gegevens, het regelen van betalingen of het aanvragen van kwijtschelding. 
Kijk op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant of neem contact op met de Belastingsamenwerking via telefoonnummer (076) 529 83 00 of via e-mail info@bwbrabant.nl.

Telefonische openingstijden Belastingsamenwerking West-Brabant:

 • Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur 
 • Verruimde openingstijden: week 23 en week 24 (3 juni tot en met 14 juni 2024): 
  maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Pas op voor phishingmails

Momenteel gaan er phishingmails (nepmails) rond over de Waterschapsbelasting en Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Blijf alert, en neem bij twijfel altijd contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Waar betaal je nou voor?

Veiligheid én schoon en voldoende water is voor iedereen belangrijk. We zorgen dat het niet te nat wordt. Of juist te droog. Meer weten? Kijk dan onderstaande video.


Heb je vragen over de belastingaanslag?

Hieronder worden de meest gestelde vragen beantwoord. 

Wat zijn de tarieven voor 2024?

Hoeveel je precies betaalt, ligt aan je persoonlijke situatie. Dus of je in een koop- of huurhuis woont, met hoeveel personen je daar woont, hoe het huis is aangesloten op de riolering en of je onbebouwde grond of een natuurterrein bezit. 

Belastingtarieven per eenheid

(bedragen in €)

20242023

Watersysteemheffing

- ingezetenen (per woonruimte)

- gebouwd (% WOZ waarde)

- natuur (per hectare)

- ongebouwd openbare wegen (per hectare)

- overig ongebouwd (per hectare)

-

76,03

0,0331%

5,34

247,27

70,65

-

70,45

0,0296%

5,23

364,60

72,92

Zuiveringsheffing (per vervuilingseenheid)74,6568,81
Verontreinigingsheffing (per vervuilingseenheid)74,6568,81
 


Rekenvoorbeelden 2024

Eenpersoonshuishouden met een huis WOZ-waarde van € 250.000 betaalt in 2024

Zuiveringsheffing € 74,65

Watersysteemheffing Ingezetenen € 76,03 

Watersysteemheffing Gebouwd € 82,75

Totaal € 233 
(in 2023 was dat € 213)

Meerpersoonshuishouden met een huis WOZ-waarde van € 250.000 betaalt in 2024

Zuiveringsheffing € 223,95

Watersysteemheffing Ingezetenen € 76,03

Watersysteemheffing Gebouwd € 82,75

Totaal € 383
(in 2023 was dat € 351)

Eenpersoonshuishouden met een huurhuis betaalt in 2024

Zuiveringsheffing € 74,65

Watersysteemheffing Ingezetenen € 76,03

Totaal € 151
(in 2023 was dat € 139)

Meerpersoonshuishouden met een huurhuis betaalt in 2024

Zuiveringsheffing € 223,95

Watersysteemheffing Ingezetenen € 76,03

Totaal € 300
(in 2023 was dat € 277)

Wat is een belastingaanslag?

Op een belastingaanslag staat hoeveel belasting je moet betalen. Er bestaan verschillende soorten belastingen. Deze belastingaanslag gaat over de waterschapsbelasting.

Waarom moet ik waterschapsbelasting betalen?

Je betaalt waterschapsbelasting zodat je veilig kunt wonen, werken en genieten rondom water. Met het belastinggeld zorgen wij voor veilige dijken en kades, het zuiveren van rioolwater, het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelen we de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Daarnaast heeft het waterschap aandacht voor vraagstukken zoals de gevolgen van de klimaatverandering.

Hoe ontvang ik mijn belastingaanslag?

Als je gebruik maakt van MijnOverheid krijg je de belastingaanslag via ‘de Berichtenbox’. Wie nog niet is aangemeld bij de BerichtenBox ontvangt de belastingaanslag per post.

Om de belastingaanslag via MijnOverheid te ontvangen, meld je je aan met DigiD op MijnOverheid. Heb je nog geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan via digid.nl/aanvragen.

Ga na het inloggen op MijnOverheid naar het ‘menu’ en klik op ‘instellingen’. Vervolgens scrol je naar het kopje ‘Samenwerkingsverbanden’. Daar klik je in het vierkantje voor ‘Belastingsamenwerking West-Brabant’. Klik vervolgens onderaan op ‘bewaren’. De volgende belastingaanslag voor de gemeentelijke- en waterschapsbelasting ontvang je in ‘de Berichtenbox’.

Ik ga verhuizen moet ik dat doorgeven?

Je hoeft ons niet te laten weten wat je nieuwe adres is. Je moet je wel altijd inschrijven met je nieuwe adres bij je gemeente. Ook als je in dezelfde gemeente blijft wonen.

Gaat je bedrijf verhuizen? Dan moet je dat laten weten aan de Kamer van Koophandel.

Moet ik een overlijden doorgeven?

Je hoeft ons niet te informeren over een overlijden. Wanneer de overledene alleen woonde, kun je bij de Belastingsamenwerking West-Brabant een adres doorgeven van degene die de administratie regelt. Dat kan via het contactformulier

Mijn inkomen is te laag om belasting te betalen, wat nu?

Als je inkomen te laag is om de belastingen te kunnen betalen dan kun je een kwijtschelding aanvragen. De Belastingsamenwerking kijkt dan of je de belasting niet hoeft de betalen. Zij kijken daarvoor naar je inkomen, het saldo op je rekeningen en de waarde van je bezittingen, zoals een auto of koopwoning.

Meer informatie over kwijtschelding.

Ik kan de belasting niet in één keer betalen en wil later of in termijnen betalen. Hoe doe ik dat?

Als je de belasting niet in 1 keer kunt betalen, kun je betalen in termijnen.

Meer informatie over een betalingsregeling.

Kan ik de belasting automatisch betalen?

Je regelt een automatische incasso via https://www.bwbrabant.nl/automatische-incasso.

Wat is het verschil tussen zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en watersysteemheffing?

Zuiveringsheffing

Zuiveringsheffing betaal je voor het zuiveren van gebruikt water. Al het water wat je huis verlaat via de wc, douche en wasmachine komt bij het waterschap terecht. Bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het water schoongemaakt, zodat het terug de natuur in kan. Is jouw woning niet aangesloten op het riool? Dan betaal je verontreinigingsheffing. Deze kosten berekent het waterschap op dezelfde manier als de zuiveringsheffing. 

De heffing voor zuiveren van afvalwater wordt gebaseerd op vervuilingseenheden (v.e.). Een vervuilingseenheid is de gemiddelde vervuiling van één persoon per jaar. Kijk voor meer informatie over de vervuilingseenheid bij de vraag wat is v.e.?

Verontreinigingsheffing

Huishoudens en bedrijven die rechtstreeks hun afvalwater lozen op oppervlaktewater betalen geen zuiveringsheffing maar verontreinigingsheffing. Het tarief van de verontreinigingsheffing is gelijk aan het tarief voor de zuiveringsheffing.

Watersysteemheffing

Met de watersysteemheffing zorgt het waterschap voor alles wat nodig is om wateroverlast te voorkomen. Denk hierbij aan het onderhouden van veilige dijken, het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van sloten, beken en rivieren en het regelen van de hoogte van het water. De watersysteemheffing is onder te verdelen in ingezetenen, gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen.     

Watersysteemheffing ingezetenen

Gebruikers van een woning betalen watersysteemheffing ingezetenen. Een ingezetene is iedere persoon die volgens de Basisregistratie Personen (BRP) op 1 januari staat ingeschreven op een adres. De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte, ongeacht het aantal personen.

Watersysteemheffing gebouwd

Eigenaren van één of meer gebouwen betalen watersysteemheffing ongebouwd. Deze wordt gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde. De gemeente stelt de WOZ-waarde van jouw gebouw vast.

Watersysteemheffing ongebouwd

Eigenaren van grond die niet bebouwd is, betalen watersysteemheffing ongebouwd. Het tarief hangt af van het soort gebruik van de grond (bijvoorbeeld landbouw of wegen) en de oppervlakte van het stuk grond. De watersysteemheffing ongebouwd wordt berekend per hectare.

Watersysteemheffing natuurterrein

Eigenaren van een natuurterrein betalen watersysteemheffing natuurterrein. Deze wordt berekend per hectare.  

Wat betekent v.e.?

V.e. staat voor 'vervuilingseenheid'. 1 vervuilingseenheid is de gemiddelde vervuiling van water die 1 persoon per jaar veroorzaakt.

Bestaat je huishouden uit 1 persoon? Dan betaal je voor 1 vervuilingseenheid.

Huishoudens die bestaan uit méér dan 1 persoon betalen 3 vervuilingseenheden. Het maakt niet uit hoeveel mensen er in 1 huishouden wonen. Alle huishoudens met meer dan 1 persoon betalen voor 3 vervuilingseenheden. Dat geldt dus als je met 2 personen in een huis woont, maar óók als je met 5 personen in een huis woont. Die personen kunnen ook kinderen jonger dan 18 jaar zijn. Dit is zo afgesproken in de Waterschapswet die alle Waterschappen volgen.

Wie bepaalt hoeveel ik betaal?

Ieder najaar stelt het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta een begroting vast voor het komende jaar. Hierin staat wat het waterschap gaat doen, wat de kosten daarvan zijn en wat dat betekent voor de belastingtarieven. Aan het einde van het jaar wordt in de jaarrekening verantwoord wat er is gedaan met het belastinggeld. Hoeveel belasting je betaalt, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Belastingsamenwerking West-Brabant heeft een overzichtspagina waarop hele handige informatie staat over hoe de zuiverings-, watersysteem- en verontreinigingsheffing worden bepaald.

Bezit je een koophuis en ben je het niet eens met de WOZ-waarde?

Als je een koophuis bezit, wordt de belasting berekend over de WOZ-waarde van je woning. De WOZ-waarde van je woning ontvangen we van je gemeente. Op het aanslag biljet wordt de WOZ-waarde vermeld. Via www.wozwaardeloket.nl vergelijk je eenvoudig jouw WOZ-waarde met soortgelijke woningen.

Heb je vragen of ben je het niet eens met de WOZ-waarde?

 1. Bel met de taxateur
  Het vaststellen van de WOZ-waarde gebeurt heel nauwkeurig. Toch kan het zijn dat je twijfelt over jouw WOZ-waarde. Bel gratis naar (076) 529 83 00. De taxateur van de Belastingsamenwerking West-Brabant geeft antwoord op al jouw vragen over de WOZ-waarde.
 2. Bezwaar maken met de QR-code op het aanslagbiljet
  Niet eens met de WOZ-waarde? Maak direct en eenvoudig bezwaar via de QR-code op jouw aanslagbiljet.
 3. Bezwaar maken via de website Zelfwozbezwaarmaken.nl

Meer informatie over de WOZ

Ik heb de WOZ-waarde nog niet ontvangen, wat nu?

Het kan zijn dat je wel een aanslag, maar nog geen WOZ-beschikking hebt ontvangen. Voor een klein percentage van de woningen is er nog geen WOZ-beschikking afgegeven. De BWB doet er alles aan om deze in de komende maanden definitief kenbaar te maken.

Meer weten over de WOZ?

Voor alle informatie over de WOZ verwijzen wij naar www.bwbrabant.nl

Nog andere vragen?

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant, bekijk de veel gestelde vragen of bel met de BWB via telefoonnummer (076) 529 83 00. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. 

Fietsen langs de sloot in de polder