Op deze pagina vind je een samenvatting van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden.

36-urige werkweek

Fulltime medewerkers hebben gemiddeld een 36-urige werkweek. De werkuren zijn flexibel in te roosteren. 

Cao Vereniging Werken voor de waterschappen

Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je in de cao werken voor waterschappen
Bezoek de website van de Vereniging Werken voor de waterschappen.(externe link)

Collectieve verzekeringen

Waterschap Brabantse Delta heeft voor zijn medewerkers een collectieve ongevallenverzekering met 24-uurs dekking afgesloten. Daarnaast heeft het waterschap enkele collectiviteitscontracten met aantrekkelijke voorwaarden voor onder andere een ziektekostenverzekering, Anw-hiaatverzekering en een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Dienstreizen

Als milieubewuste organisatie stimuleert waterschap Brabantse Delta dienstreizen per openbaar vervoer. Deze kosten worden voor 100% vergoed. Ook staan er dienstauto's ter beschikking voor moeilijk bereikbare locaties. Als je je eigen auto moet gebruiken, geldt een kilometervergoeding van € 0,33. 

Functiewaardering en salaris

Je salaris bij het waterschap past bij de zwaarte van je werkzaamheden. In de cao is afgesproken hoe dit salarisniveau, ofwel de salarisschaal, bepaald wordt. De salarisschalentabel is onderdeel van de cao. 
Bekijk de Salaristabel sector Waterschappen op de website van de Vereniging Werken voor waterschappen.(externe link)

Individueel Keuze Budget (IKB)

Aanvullend op je salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) van 21% van je bruto salaris. Het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering zijn hierbij inbegrepen. Je kunt dit budget vrij besteden: geheel of gedeeltelijk laten uitbetalen (per maand, per jaar of een paar keer per jaar) en/of je kunt er extra verlofdagen van kopen.

Mobiele telefoon

Iedere medewerker krijgt een standaard smartphone ter beschikking gesteld voor zakelijk gebruik. Deze telefoon mag je ook privé gebruiken. Je hebt als medewerker ook de keuze om tegen betaling van de meerkosten een geavanceerder smartphone te gebruiken. Voor sommige functies wordt een tablet beschikbaar gesteld.  

Ontwikkelmogelijkheden

Continue ontwikkelen is van essentieel belang bij Brabantse Delta. Je wordt daarom uitgedaagd om hier continu in te investeren met bijvoorbeeld opleiding, stages, loopbaanondersteuning en vitaliteitbevordering. 

Pensioen

Het pensioen van medewerkers is ondergebracht bij het ABP. 
Bezoek de website Pensioenfonds voor overheid en onderwijs (ABP)(externe link).

Reiskostenvergoeding woon-werk verkeer

Medewerkers krijgen een vergoeding woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer. 

Variabele werktijden

Het systeem van variabele werktijden geldt voor de grootste groep medewerkers. Medewerkers kunnen tussen 7.00 uur en 19.00 uur werken. Door een kloksysteem is de werkweek flexibel in te vullen en worden extra gewerkte uren gespaard. De gespaarde uren kunnen op een later tijdstip weer opgenomen worden.

Verlof

Medewerkers hebben per jaar recht op 144 uur wettelijk verlof (op basis van een fulltime dienstverband). Daarnaast heb je als medewerker de keuze om extra verlof in te zetten via het Individueel Keuze Budget (IKB).