Gemeente Tilburg en waterschap Brabantse Delta werken samen met grondeigenaren aan beekherstel en ecologische verbindingszones langs de Oude Leij in Tilburg.

Beekherstel en ecologische verbindingszones oude leij
Beekherstel Oude Leij - Bosperceel

Waarom dit project?

De beek voldoet op dit moment niet aan provinciale en Europese normen voor natuur/waterkwaliteit. De stroomsnelheid is te laag en de natuurkwaliteit moet beter. De gemeente, het waterschap en grondeigenaren kunnen de beek samen een natuurlijke inrichting te geven. De Oude Leij vormt een belangrijke natte verbinding tussen bestaande natuurgebieden voor planten, amfibieën en kleine zoogdieren en helpt wateroverlast tegengaan.

Aanpak & periode

Gemeente Tilburg neemt de projectleiding op zich. Het waterschap levert inhoudelijke kennis aan en draagt financieel bij aan de inrichting. De gemeente en het waterschap zijn met grondeigenaren in gesprek om op basis van vrijwilligheid beekherstel en ecologische verbindingszones mogelijk te maken. Dit is gelukt! Het projectplan waterwet beekherstel Oude Leij Bosperceel is op 22 december 2021 vastgesteld door het Algemeen bestuur van het waterschap. 

Aannemer Van Beers Hoogeloon bv is in oktober 2023 met de uitvoeringswerkzaamheden gestart. Door de vele neerslag en hoge (grond)waterstanden heeft het werk van half november 2023 t/m maart 2024 stil gelegen. Begin april is de aannemer weer gestart met de werkzaamheden. Naar verwachting is het beekherstel eind 2024 afgerond. Details van de planning, vind je in onderstaande BouwApp. 

Resultaat

Bij beekherstel krijgt de beek een meer landschappelijk karakter doordat er bochten in worden aangebracht. Dankzij deze bochten (meanders) ontstaan wisselende stroomsnelheden in het water, komt er meer dynamiek en schoner water. Dit is goed voor de dieren en planten. Hierdoor kan de beek ook meer water opvangen en afvoeren als er in korte tijd veel regen valt. Zo wordt het risico op wateroverlast verminderd. In het project wordt rekening gehouden met diverse wensen: natuur, water, recreatie, landschapsbeleving en wonen.

Wat merk jij ervan?

Tijdens de werkzaamheden blijven alle percelen bereikbaar. De aan- en afvoer van materialen met vrachtwagens vinden voornamelijk plaats vanaf de Oude Rielsebaan (ten zuiden van de Gilzerbaan) en het Vonderpad. Met graafmachines voeren we de werkzaamheden aan de beek uit. We leggen op enkele plekken passeerstroken aan zodat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt.

Deelgebied

  • Traject Oude Leij - Bosperceel (1,84 km): het gedeelte vanaf de Rijksweg A58 tot aan de Gilzerbaan.

Download de BouwApp 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden EVZ Oude Leij – Bosperceel maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we je direct op de hoogte van de werkzaamheden, planning en andere ontwikkelingen. Daarnaast kan je makkelijk contact met ons opnemen als je vragen of opmerkingen hebt via het contactformulier in ‘Contact’.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  • Scan de QR-code, of ga naar de appstore “de BouwApp” om de app gratis te downloaden.
  • Zoek in de app naar “Oude Leij”
  • Open het project en klik op ‘volgen’
  • Selecteer betreffende doelgroep

Bekijk de overzichtskaart

Contact

Heb je een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wil je iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulierlink naar bestand in of bel T 076 564 10 00.

Subsidie

Het project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en door subsidie vanuit het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3 Brabant).

Logo Groen Ontwikkelfonds Brabant
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland.