Vanuit de Kaderrichtlijn Water hebben we als waterschap grote opgaven in het gebied van de Chaamse Beken. Op dit moment ontwikkelen we een visie voor het gebied om te bekijken wat nodig is om de Chaamse Beken meer robuust en klimaatbestendig in te richten.

Als eerste stap inventariseren we de huidige situatie en werking van het watersysteem. Dit doen we niet alleen, maar samen met de omgeving! Woensdagavond 2 november stonden we stil bij de bovenlopen van de Chaamse beken en donderdagavond 3 november bij de benedenloop. Na een plenaire aftrap werd in tekentafels verder over het gebied gesproken.

Beide bijeenkomsten werden goed bezocht. Er waren o.a. bewoners, lokale agrariërs, ondernemers, leden van (natuur)verenigingen, de ZLTO, boswachters, landgoedeigenaren, raadsleden en bestuursleden van buurtverenigingen.

Bekijk hier de presentatie van de bijeenkomsten op 2 en 3 november.