Home

Nieuws

 • Droogtemaatregelen hebben positief effect

  Waterschap Brabantse Delta past de tijden van het urenverbod voor het gebruik van oppervlaktewater aan. Het verbod voor water uit sloten, beken en rivieren geldt vanaf vrijdag 12 augustus tussen 09.00 en 21.00 uur. Het besluit om de tijden aan te passen is genomen op verzoek van en in afstemming met agrariërs uit het werkgebied.

  Droogte bij waterschap Brabantse Delta
 • Rijkswaterstaat en waterschap werken samen voor verbetering waterkwaliteit

  Rijkswaterstaat zet op verzoek van waterschap Brabantse Delta vanaf woensdag 10 augustus de schuiven van de Marksluis in Oosterhout open. Het extra water dat dan het Markkanaal instroomt, heeft het waterschap nodig voor het doorspoelen van de rivier de Mark. Als er stroming in het water blijft, krijgen blauwalgen namelijk minder kans om te groeien. Zo zorgen Rijkswaterstaat en het waterschap samen voor het behoud van de waterkwaliteit.

  Openen sluisdeuren Marksluis
 • Waterschap Brabantse Delta stelt urenverbod oppervlaktewater in

  Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf dinsdag 9 augustus een urenverbod in voor het gebruik van oppervlaktewater (water uit sloten, beken en rivieren). Deze uitzonderlijke maatregel geldt van 07.00 tot 19.00 uur in het hele werkgebied van Brabantse Delta. Uitzondering op het verbod is het koelen van fruitboomgaarden en het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor vee. In een groot deel van het werkgebied geldt op dit moment al een totaal onttrekkingsverbod vanuit oppervlaktewater. Deze onttrekkingsverboden blijven ook gelden.

Brabantse Delta in beeld

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor een omgeving waarin iedereen rondom water veilig kan wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst!

Ontdek meer over ons werk