Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Alle inwoners van 18 jaar en ouder mogen dan meebeslissen over de toekomst van water in hun regio. Onderzoek laat zien dat 70% van de inwoners uit Midden- en West Brabant het werk van de waterschappen belangrijk vindt.

Extreem weer komt steeds vaker voor. Uit onderzoek dat Citisens in opdracht van de Unie van Waterschappen heeft uitgevoerd blijkt dat in waterschap Brabantse Delta 60% van de inwoners bekend is met de rol van het waterschap bij extreem weer. Als ze gevraagd wordt om te kiezen geeft 35% aan dat ze liever hogere dijken bouwen ten opzichte van 25% die het water de ruimte wil geven en daarvoor wil verhuizen. Zo’n 6% van de inwoners vindt dat we overal huizen moeten kunnen bouwen, terwijl 52% zegt dat we daarmee rekening moeten houden met het water. Daarnaast wil 3% liever meer investeren in zuiveringen ten opzichte van 65% die liever hun eigen gedrag wil aanpassen om te voorkomen dat er vreemde stoffen in het water terecht komen.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet: ‘Water is overal te zien in onze leefomgeving. Dus ook jij hebt hier iets over te zeggen. Hoe denk je over veiligheid, over biodiversiteit, over de beschikbaarheid van water en hoe schoon moet dat water zijn? En wat mag dat dan kosten? En welke keuzes maken we hierin? Dit zijn uitdagingen die gelden voor ons hele werkgebied. Van Bergen op Zoom tot Tilburg, van Baarle-Nassau tot Lage Zwaluwe en van Gilze tot Willemstad. Daarom is iedere stem voor de waterschapsverkiezingen belangrijk! Dus laten weten hoe jij de toekomst van ons water ziet en geef je stem tijdens de waterschapverkiezingen op 15 maart!’

Waar stem je voor?

Je stemt voor een nieuw algemeen bestuur. Je kunt het algemeen bestuur vergelijken met de gemeenteraad bij een gemeente. Net als de gemeenteraad wordt het algemeen bestuur eens in de vier jaar gekozen door de inwoners. De dertig leden van het algemeen bestuur zorgen ervoor dat het beleid van het waterschap goed wordt uitgevoerd. Vier van deze leden worden benoemd door belangenorganisaties. Op die manier worden de belangen van agrariërs en natuur behartigd. Voor de overige 26 leden mag jij een stem uitbrengen. Deze mensen zijn vertegenwoordigd in verschillende politieke of specifieke partijen die zich hard maken voor waterschapszaken.

Alle partijen hebben andere standpunten over hoe we als waterschap het geld besteden en welke keuzes we maken. Want, bouwen we nog hogere dijken of moeten we water meer ruimte geven? En mag er overlag gebouwd worden of houden we rekening met water? Letten we beter op wat we door de gootsteen en het toilet spoelen of passen we de belastingtarieven aan? Belangrijke keuzes die invloed hebben op de toekomst van ons water! Zo zie je maar, er valt genoeg te kiezen!

 

Stemhulp

Alle informatie over waarom je mag stemmen voor het waterschap en wat het waterschap doet vond je op de website. Daar vind je ook informatie over de partijen die meedoen aan de verkiezingen. Heb je nog geen idee op wie je gaat stemmen? Gebruik dan de online stemhulp MijnStem die je ook op de website vindt. Door middel van stellingen waarover de partijen van mening verschillen, zie je welke partij het beste bij jou past.