Onderzoek naar mogelijke oplossingen voor waterveiligheid langs het Wilhelminakanaal, de Amertak en de Donge

Op 4 juli hebben waterschap Brabantse Delta en de samenwerkende partijen Infram, Bosch Slabbers en HKV een overeenkomst getekend: ze gaan aan de slag met een ontwerpend onderzoek voor het gebied Wilhelminakanaal, Amertak en Donge.

Het doel hiervan is om samen met gebiedspartners de best passende opgave voor het gebied te bepalen. Zo kan er meer informatie worden verzameld over een oplossingsrichting voor de waterveiligheid: het versterken van de dijken, het dichtzetten van de Amertak en Donge met bijvoorbeeld een sluis óf een andere gebiedsaanpak. 

Verschillende opgaves in het gebied 

De dijken langs het Wilhelminakanaal, de Amertak en de Donge voldoen niet aan de eisen voor de toekomst. In het gebied zijn meer manieren om de waterveiligheid te verbeteren dan alleen met een dijkversterking. En waterveiligheid is niet de enige opgave: er liggen uitdagingen rondom woningbouw, mobiliteit, scheepvaart, energie, natuur en andere maatschappelijke onderwerpen. Daarom is een brede afweging nodig. 

Ontwerpend Onderzoek voor het schetsen van toekomstbeelden 

De samenwerkende partijen gaan een ontwerpend onderzoek uitvoeren. Dit is een methode om gebieden met diverse en complexe opgaven te onderzoeken en samen overkoepelende oplossingen te vinden. Door ook de oplossingen voor de langere termijn in kaart te brengen, kan de juiste keuze gemaakt worden. Het onderzoek kent verschillende stappen: het onderzoeken en uitgebreider beschrijven van de opgave, het verbinden van gebiedspartners die een belang hebben en het verkennen en het verbeelden van mogelijke toekomstbeelden.

Foto: Bart van Bussel, algemeen directeur Infram en Rob Wolbrink programmadirecteur waterveiligheid en vaarwegen Brabantse Delta ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.