De politieke fracties van waterschap Brabantse Delta hebben ingestemd met burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk als verkenner voor een nieuwe bestuurscoalitie. Dit gebeurt op voordracht van de fractie BoerBurgerBeweging, die bij de verkiezingen als grootste uit de bus kwam met een totaal van vijf zetels. Vandaag, donderdag 23 maart, stelde het centraal stembureau de definitieve uitslag vast van de verkiezingen voor het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Ook kwamen de vorige week gekozen fracties van het algemeen bestuur vandaag voor het eerst bijeen.

Aart-Jan Moerkerke is sinds 2021 burgemeester van Moerdijk. Daarvoor was hij burgemeester in Papendrecht. Hiervoor was hij burgemeester van Strijen. In de voorgaande periode was hij acht jaar wethouder in Capelle aan den IJssel en een jaar senior adviseur integrale veiligheid bij BMC.

De keuze is op Moerkerke gevallen vanwege zijn ruime ervaring in het openbaar bestuur, stelt Rian Govers – Gabriëls, lijsttrekker van BBB. “Wij hebben het volste vertrouwen in hem” Alle fracties in het algemeen bestuur kunnen zich vinden in de benoeming.

Moerkerke houdt de komende weken gespreksrondes met alle twaalf fracties die deel uit maken van het algemeen bestuur. Naar verwachting rondt hij de verkenningsfase af in de eerste helft van april. Hij komt dan met een verslag aan het nieuwe algemeen bestuur van het waterschap.

Samenstelling algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden. Daarvan zijn 26 zetels voor bestuurders die op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen zijn gekozen. Vier zetels zijn zogeheten geborgde zetels voor land- en tuinbouw en voor natuurverenigingen. De zetelverdeling en de gekozen bestuurders staan in onderstaand overzicht. In totaal hebben tien van de twaalf deelnemende partijen minimaal één zetel weten te bemachtigen.

Van de gekozen kandidaten zaten zestien kandidaten ook in het vorige bestuur. Tien van de gekozen kandidaten zijn dus nieuw in het bestuur van waterschap Brabantse Delta. Daarnaast zijn er ook twee nieuwe leden vanuit de geborgde zetels. De gemiddelde leeftijd van het bestuur is 58 jaar. Het jongste lid is 24, de oudste 76.

Voorkeurstemmen

Zestien kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Daarbij zijn twee kandidaten hoger op de lijst geëindigd: Mark Broekmans (BBB) en Betty Goos (Ons Water).

Geborgde zetels

Naast de 26 gekozen zetels hebben twee vertegenwoordigers namens de categorie ongebouwd en twee voor de categorie natuur zitting in het algemeen bestuur. Dat zijn de geborgde zetels die voorgedragen worden door respectievelijk de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren.

Beëdiging leden algemeen bestuur

De leden van het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta worden woensdag 29 maart beëdigd tijdens de eerste openbare vergadering van het algemeen bestuur. Die vindt plaats op kantoor Bouvigne om 19.30 uur.

Zetelverdeling en gekozen bestuurders

BBB – vijf zetels

Naam

Aantal stemmen

Rian Govers-Gabriels

37.877

Bertha Antonissen-Vis

4.209

Mark Broekmans

3.471

Peter Stehouwer

3.076

Ton Hendrickx

1.430

VVD – vier zetels (in 2019 vijf zetels)

Naam

Aantal stemmen

Anco Sneep

26.320

Ton Overeem

6.084

Joey Pals

1.589

Mart Gosens

1.929

Ons Water – drie zetels (in 2019 vier zetels)

Naam

Aantal stemmen

Louis van der Kallen

18.804

Betty Goos

7.193

Jan Slenders

2.407

West-Brabant Waterbreed – drie zetels (in 2019 drie zetels)

Naam

Aantal stemmen

Niels Mureau

15.098

Clasien de Regt

4.131

Jan Kavelaars

767

Water Natuurlijk – drie zetels (in 2019 twee zetels)

Naam

Aantal stemmen

Ron Dujardin

12.815

Karin van den Berg

5.293

Gert Logt

878

CDA – twee zetels (in 2019 drie zetels)

Naam

Aantal stemmen

Alwijn ten Cate

11.539

Lian Korst-Dingemans

2.934

Partij van de Arbeid – twee zetels (in 2019 twee zetels)

Naam

Aantal stemmen

Annemiek Jetten

21.094

Wendy de Koning-Bogers

1.576

Partij voor de Dieren – twee zetels (in 2019 twee zetels)

Naam

Aantal stemmen

Cynthia Pallandt

18.969

Ludo Maas

750

50PLUS – een zetels (in 2019 twee zetels)

Naam

Aantal stemmen

John Voets

7.851

AWP voor water klimaat en natuur – een zetels

Naam

Aantal stemmen

Anton Arnold

5.175

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

Huibert Knook

Angelien Hagenaars

Vereniging van Bos- en Natuureigenaren

Peter von Meijenfeldt

Frans Post