Waterschap Brabantse Delta stelt de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van dit seizoen in.

In 5 stroomgebieden geldt vanaf dinsdag 3 mei een (totaal) verbod:

  • Gebied 3 Dongevallei - Verbod voor grasland 
  • Gebied 10 Brandse Vaart en zijbeken – totaal verbod 
  • Gebied 11 Kibbelvaart , Lokkervaart en Bosloop – totaal verbod 
  • Gebied 13 De Wouwse gronden oost – totaal verbod 
  • Gebied 15 Bleekloop en Zoom – totaal verbod  

Kaart actuele onttrekkingsverboden

Bij een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater mag er geen water meer uit de watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald voor bijvoorbeeld beregening.

Het zijn de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in 2022. Afgelopen jaren ontstonden in deze gebieden ook als eerste verschijnselen van droogte, met een onttrekkingsverbod tot gevolg. Het onttrekkingsverbod geldt vanaf dinsdag 3 mei 2022 en duurt tot dat het wordt ingetrokken. Wanneer dat is, kan het waterschap nu nog niet zeggen. Voor andere gebieden in West-Brabant geldt (nog) geen onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater.

Collega Jack legt in de video hieronder wat meer uit over de onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater.

Kees de Jong, dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta, over de onttrekkingsverboden:

‘Het is droog. En dat al vroeg in het jaar. We stellen deze onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater in om verdroging tegen te gaan in het gebied. In de winter hebben we samen met agrariërs en natuurterreinbeheerders het water goed en lang vastgehouden, maar nu haalt de natuur ons in.'

Droogte bij waterschap Brabantse Delta

Waarom een onttrekkingsverbod?

De zakkende grondwaterstanden, extreem droge maand maart en het uitblijven van noemenswaardige neerslag in april zorgen ervoor dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil in een gebied teveel zakt, stelt het waterschap een onttrekkingsverbod in uit oppervlaktewater. De lagere waterstand kan namelijk zorgen voor schade aan oevers en kaden. Ook kunnen dieren en planten in het water dood gaan. Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en zodra het kan, wordt een onttrekkingsverbod ingetrokken. Dit wordt bekendgemaakt via onze website en www.officielebekendmakingen.nl(externe link).

Wat doet het waterschap?

Het waterschap voert maatregelen uit om water langer vast te houden en zo de grondwatervoorraad aan te vullen. De stuwen zijn de hele winter in het gebied hoger ingesteld. Met agrariërs en terreinbeheerders zijn mogelijkheden besproken om water zoveel mogelijk vast te houden. Ondanks alle maatregelen zijn deze eerste onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater nu nodig.

Mag ik beregenen uit grondwater?

In delen van Brabant is het niet toegestaan om te beregenen uit grondwater voor grasland en sportvelden. Dit besluit is provinciebreed genomen op 1 april om de grondwatervoorraad te beschermen. Meer informatie over dit besluit vind je op de website.

Informatie

Op deze pagina staat alle informatie over onttrekkingsverboden, waaronder een overzichtskaart(externe link) met de gebieden waar onttrekkingsverboden gelden. Voor vragen kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer van het waterschap (076 564 10 00).