Herinrichting beek Oude Leij in Riel gaat beginnen!

Green2live start met de uitvoering om de Oude Leij in Riel opnieuw in te richten. Deze natuurontwikkeling in het beekdal wordt in samenwerking met de gemeente Goirle en waterschap Brabantse Delta gerealiseerd. Het gaat om het gedeelte tussen de Rillaersebaan en de Rielsedijk in Riel. 

Deze beek ligt in een nieuw landgoed Leijvennen en moet gaan dienen als ecologische verbindingszone (verbinding tussen natuurgebieden). Tevens vindt over een lengte van 700 meter beekherstel plaats.

Wat gaat er gebeuren?

Het beekdal krijgt een smal, ondiep zomerbed met voldoende waterdiepte en stroming. En een winterbed voor het opvangen en afvoeren van overtollig water. De oevers worden natuurvriendelijk  ingericht van ondiep water tot riet- en ruige begroeiing. De belangrijkste functie van het winterbed is het afvoeren van water bij hoogwater. Daarnaast dient het winterbed als paaiplaats voor diverse vissoorten. De inrichting wordt afgestemd op vissoorten als kleine modderkruiper en bermpje. Andere doelsoorten zijn de ijsvogel en boomkikker.

Welke gebieden verbinden we?

Het Natura 2000 gebied Regte Heide Riels Laag en het veel noordelijker gelegen natuurgebied de Kaaistoep worden met de aanleg van de ecologische verbindingszone met elkaar verbonden. Met name verschillende soorten amfibieën zoals de vinpootsalamander en de heikikker maken hier gebruik van. De Oude Leij richten we zo in dat deze ook ruimte biedt aan o.a. de Grote Gele Kwikstaart, de tiendoornige stekelbaars en veel andere flora- en fauna.

Wat merkt u ervan?

Half januari starten de voorbereidende werkzaamheden, zoals het losmaken van de grond en het aanbrengen van rijplaten. Dit gaat alleen als de weers-en terreinomstandigheden het toelaten. Vervolgens starten we het grootschalige grondwerk met een kraan en grondtransporten. Hierna sluiten we het werk af met zaaiwerk en het beplanting. De werkzaamheden vinden plaats op een terrein dat nu nog ontoegankelijk is. Na afronding ervan zijn grotere delen van het terrein via wandelpaden te betreden. Tevens is er een wandelpad aangelegd naar het oosten, waarmee u het beekdal met een bruggetje kunt oversteken richting de Rielsedijk.

Wie werken er samen?

Die samenwerking is op 1 maart 2023 beklonken met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Tussen initiatiefnemer van het nieuwe landgoed Leijvennen Ronald Leenders (directeur Green2live), de wethouder van Goirle Liselotte Franssen en voormalig lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta Cecile Franssen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.