In de kasteelvijver van Bouvigne zitten soms veel blauwalgen. Blauwalgen zijn bacteriën die altijd in zoet water aanwezig zijn, maar bij hoge temperaturen snel gaan groeien. Dat was afgelopen zomer goed te zien aan het troebele water en de groene en blauwe drijflagen op de vijver. Een mooie plek dus om onderzoek te doen naar de aanpak van blauwalgen. De kasteelvijver van Bouvigne is nu dan ook een officiële proeflocatie. In de kasteelvijver staan daarom 20 grote, doorzichtige buizen.

Waarom dit onderzoek?
 

Blauwalgengroei ontstaat door slechte waterkwaliteit als gevolg van te veel voedingsstoffen, wat zorgt voor overlast. Een deel van deze voedingsstoffen komt uit de waterbodem. Het is nodig om de aanvoer van deze stoffen te verminderen. Hoe je die voedingsstoffen, en dus ook de blauwalgen, kunt verminderen verschilt per locatie. Wat in de ene vijver of plas goed werkt, kan in een andere plas minder of niet werken. Daarom is het goed om mogelijke maatregelen vooraf in het klein te testen. Dat is wat we hier nu doen.

groene drijflaag in vijver

Wat gaan we onderzoeken?


Een deel van de voedingsstoffen komt uit de waterbodem. We testen het chemisch binden van deze voedingsstoffen. Dit doen we door het toevoegen van verschillende stoffen aan het water en de waterbodem. Deze binden zich aan fosfaat, dat als voedingsstof al in de waterbodem aanwezig is. Ook testen we of baggeren werkt. Bagger is een sliblaag die op de waterbodem ligt. In bagger zitten ook voedingsstoffen. Met baggeren halen we de bagger uit het water en verminderen we de hoeveelheid voedingsstoffen. Door de maatregelen is het fosfaat niet meer beschikbaar voor de groei van blauwalgen. Maar welke maatregel werkt in deze vijver het beste? Dat onderzoeken we.

Vivianiet


Een voorbeeld is het binden van fosfaat aan ijzer, waardoor het (para)magnetische mineraal vivianiet kan ontstaan. Als dat lukt, kunnen we het vivianiet met een magneet uit de waterbodem halen. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit. Het fosfaat dat in het vivianiet zit kan worden hergebruikt als bijvoorbeeld landbouwmeststof.

Enclosures


In totaal staan er 20 enclosures (buizen) in de kasteelvijver. Elke stof die we testen zit in 4 buizen. Daarnaast zijn er 4 buizen waarin we kijken of baggeren helpt om blauwalgen te verminderen.

Tot slot zijn er 4 buizen waarin niets gebeurd om te kunnen vergelijken.

Periode


Het onderzoek duurt van april tot september 2020. We voeren metingen uit in de buizen en doen testen in het laboratorium. 

Samenwerking en subsidie


Het onderzoek is een samenwerking tussen Wageningen Universiteit, Technische Universiteit Delft, Wetsus en waterschap Brabantse Delta. Een deel van het onderzoek wordt gesubsidieerd vanuit de Nationale Wetenschapsagenda Ideeëngenerator.

Kasteel met vijver en in het midden doorzichtige buizen, waar mensen in bootjes metingen uitvoeren.