De legger is een verzameling van kaarten, documenten en tekeningen. Er is onder andere in te vinden waar stuwen, sloten, rivieren, dijken en bruggen liggen en wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.

Over de legger

De Legger bevat informatie over:

 • alle aanwezige sloten en beken (waterlopen) en dijken (waterkeringen), inclusief ‘kunstwerken’ zoals stuwen, sluizen, gemalen;
 • wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud hiervan;
 • de status, ligging, afmetingen en vorm van waterlopen, dijken, waterbergingen, vaarwegen en kunstwerken;
 • de beschermingszones langs waterlopen en dijken.

De Legger bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Leggerkaarten: grafische weergave van alle objecten en zones die deel uitmaken van de Legger.
 • Leggertabellen: per object de kenmerkende afmetingen en eigenschappen waaraan ze moeten voldoen.
 • Leggerboeken: per type water of kering toelichting op de Legger en de regels rondom de onderhoudsplicht.

Wanneer heeft u te maken met de Legger? 

Wilt u iets doen op een specifieke locatie? Raadpleeg dan eerst de Legger. Op de leggerkaarten ziet u aan welke soort water of dijk u woont of werkt. De Legger drukt dat uit in een categorie. Die informatie heeft u nodig voor de aanvraag van een watervergunning of voor het doen van een melding voor uw activiteit.

In de Legger ziet u ook wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze categorie water of dijk: uzelf, Waterschap Brabantse Delta, of een andere partij. In de Leggerboeken staan de regels rondom de onderhoudsplicht en een gedetailleerde toelichting bij de Leggerkaart. In het Leggerboek over primaire keringen staat informatie over waar het profiel van vrije ruimte rondom primaire keringen precies ligt en welke regels in die zone gelden.

Open de Leggerkaarten

Open de Leggerboeken

Het waterschap gebruikt de Legger als wettelijk middel voor beheer, onderhoud, handhaving en vergunningverlening. Wanneer wijzigingen nog niet in de Legger zijn verwerkt, voorziet de Keur in overgangsbepalingen. De leggerkaarten ten behoeve van regionale keringen kunnen afwijken van eerdere versies. Als dit tot vragen leidt neem dan contact op met het waterschap. Voorbeelden van zulke wijzigingen zijn het verleggen van een waterloop of de aanleg van een nieuwe waterkering.

  Directe verbinding met legger data via webservices

  Maakt u regelmatig gebruik van de data van de legger? Dan kunt u ook een directe verbinding maken. Hiervoor heeft u zelf (geo)software nodig om de data in te laden. Op deze manier werkt u altijd met de actuele data.

  Meer informatie over webservices.

  Contact

  Heeft u vragen hierover? Vul dan ons contactformulier in of bel 076 564 10 00.

  Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?