Ga je werkzaamheden uitvoeren in (de buurt van) het water? Kijk dan eerst in de Legger. Deze informatie heb je nodig wanneer je een watervergunning aanvraagt of een melding doet.

Bekijk de Legger

Open de Leggerkaarten

Open de Leggerboeken

Wat is de Legger?


In de Legger vindt je informatie over:
•    sloten en beken (waterlopen)
•    dijken (waterkeringen), stuwen, sluizen en gemalen
•    wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud: zelf, het waterschap of een andere organisatie
•    de status, ligging, grootte en vorm van wateren en objecten
•    de beschermingszones langs waterlopen en dijken


De Legger bestaat uit:
•    kaarten met daarop alle wateren en objecten in de regio
•    boeken met extra uitleg en de regels over het onderhoud per watersoort
•    tabellen over de verplichte grootte en eigenschappen van objecten
 

Webservices

Maak je regelmatig gebruik van de Legger? Gebruik dan geodata via webservices. 

Hoe gebruikt het waterschap de Legger?


Het waterschap gebruikt de Legger als een wettelijk handboek voor beheer, onderhoud, controle en het verlengen van vergunningen.

De Leggerkaarten over regionale keringen kunnen afwijken van eerdere versies. Bijvoorbeeld wanneer we een waterloop verleggen of een nieuwe waterkering aanleggen. Veranderen we iets en staat dit nog niet in de Legger? Dan houden we de Keur aan

Gebruik je de (legger)data regelmatig? 

de (legger)data tegenwoordig ook via het data portaal van het waterschap kan worden gedownload:

Open Data Portaal Waterschap Brabantse Delta (arcgis.com)

Contact

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Vul dan ons contactformulier in of bel via telefoonnummer 076 564 10 00.