Ga je werkzaamheden uitvoeren in (de buurt van) het water? Kijk dan eerst in de Legger. Deze informatie heb je nodig wanneer je een watervergunning aanvraagt of een melding doet.

Leggerherziening ter inzage

De ontwerpen voor de leggertabellen, de leggerkaart en het leggerboek liggen vanaf vanaf 7 oktober t/m 18 november 2022 (6 weken) digitaal ter inzage via officielebekendmakingen.nl. 

In deze periode kun je een zienswijze indienen. 

Bekijk de ontwerpen voor de tabellen, de leggerkaart en het leggerboek(externe link)Verschil ontwerp- en vastgestelde leggerkaart bekijken

Brief ontvangen?

Heb je een brief over de aanpassingen in de legger ontvangen? Op onderstaande kaart kun je het verschil tussen de oude en nieuwe situatie bekijken.

Bekijk wat er voor jouw perceel verandert op de kaart

Bekijk de Legger

Open de Leggerkaarten

Open de Leggerboeken(externe link)

Wat is de Legger?

In de Legger vind je informatie over:

  • sloten en beken (waterlopen)
  • dijken (waterkeringen), stuwen, sluizen en gemalen
  • wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud: zelf, het waterschap of een andere organisatie
  • de status, ligging, grootte en vorm van wateren en objecten
  • de beschermingszones langs waterlopen en dijken

De Legger bestaat uit:

  • kaarten met daarop alle wateren en objecten in de regio
  • boeken met extra uitleg en de regels over het onderhoud per watersoort
  • tabellen over de verplichte grootte en eigenschappen van objecten

Hoe gebruikt het waterschap de Legger?

Het waterschap gebruikt de Legger als een wettelijk handboek voor beheer, onderhoud, controle en het verlengen van vergunningen.

De Leggerkaarten over regionale keringen kunnen afwijken van eerdere versies. Bijvoorbeeld wanneer we een waterloop verleggen of een nieuwe waterkering aanleggen. Veranderen we iets en staat dit nog niet in de Legger? Dan houden we de Keur aan

Gebruik je de (legger)data regelmatig? 

De (legger)data kan ook via het data portaal van het waterschap worden gedownload:

Open Data Portaal Waterschap Brabantse Delta (arcgis.com)(externe link)

Of via webservices: geodata via webservices.

Contact

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Vul dan ons contactformulier in of bel via telefoonnummer 076 564 10 00.