Op dinsdag 3 mei 2022 hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers en deltacommissaris Peter Glas de waterinlaat Roode Vaart geopend.

Het project Roode Vaart is onderdeel van het Deltaprogramma om de regio Zuidwestelijke Delta weerbaarder te maken tegen droogte. Water in sloten en rivieren is belangrijk voor de natuur, landbouw en recreatie. We krijgen vaker te maken met langer aanhoudende droogte en proberen het beschikbare water zo goed mogelijk vast te houden en te verdelen. Het was voorheen alleen bij Oosterhout mogelijk om extra water voor het West-Brabantse Mark-
Vlietsysteem (en de hieraan grenzende polders) binnen te laten. Bij sluis Roode Vaart in Moerdijk is daarom een “tweede kraan” voor dit gebied gerealiseerd. Dit is een waterinlaat waarmee we meer dan 3,5 duizend liter water per seconde uit het Hollandsch Diep naar onze sloten en rivieren kunnen sturen.

De bouw

In opdracht van het waterschap heeft Van Boekel Bouw & Infra in 2020/2021 de waterinlaat door de primaire kering (dijk) gerealiseerd. Er is gestart met het maken van een zogenaamde bouwput, een groot gat van wel 10 meter diep in de grond waar betonnen kokers in kwamen. Om te voorkomen dat de wanden in zouden storten en er water in de bouwput zou komen, zijn er voor het graven wanden in de grond gemaakt. Dit is op een speciale manier gedaan om schade aan de naastgelegen sluis te voorkomen.

Hoe werkt het?

De waterinlaat is volledig geautomatiseerd en is via een telemetrie-systeem op afstand te bedienen. Alle waterniveaus van de waterinlaat worden in de systemen bijgehouden. De gegevens worden gebruikt om de waterinlaat verder te optimaliseren. De waterinlaat is in bedrijf in het zogenaamde open seizoen, lopend van april tot oktober. In het gesloten seizoen is de inlaat gesloten. Er is dan geen watertekort, soms is er juist te veel met hoge waterstanden op het Hollandsch diep. Daarvoor is de inlaat uitgevoerd met dubbel kerende schuiven en is de waterveiligheid geborgd.

Samenwerking

Port of Moerdijk heeft de locatie naast de sluis beschikbaar gesteld waarop de waterinlaat is gebouwd. De provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakten het project financieel mede mogelijk. Tijdens de aanleg is er nauw samengewerkt met de gemeente Moerdijk.

"Trots op dit project"

Niels Mureau, lid dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta: “Ik ben ontzettend trots op dit project. De klimaatverandering vormt een grote uitdaging voor ons waterschap. Door de goede samenwerking met de Rijksoverheid, provincies Noord-Brabant en Zeeland en gemeente Moerdijk zetten we vandaag een belangrijke stap om West-Brabant ook in te toekomst te blijven voorzien van voldoende zoet water van goede kwaliteit.”