De grondwaterstanden in Brabant staan, op peildatum 1 april, hoger dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Daarom komt er voor de maanden april en mei geen verbod voor het beregenen van grasland met grondwater in de flexibele, vergunningsvrije gebieden. Na een erg natte herfst en winter is dat geen verrassing. In gebieden waar een vergunningsplicht geldt blijven de beperkende voorwaarden uit de vergunning wel van kracht. 

Start droogteseizoen

Hoewel we dit voorjaar natter ingaan dan de afgelopen jaren, blijft het verstandig om spaarzaam te zijn met (grond)water. En water vast te houden. Een droge en warme periode kan zo weer aanbreken. In het groeiseizoen halen bomen en planten water uit de bodem om te groeien. De verdamping neemt toe. Het grondwaterpeil zakt dan snel. De opgebouwde buffer in de bodem is hard nodig om een droge periode te kunnen overbruggen.

Waarom deze voorjaarsregeling?

Sinds 2014 wordt elk jaar op 1 april op basis van de actuele grondwaterstanden bepaald of beregenen (van grasland) met grondwater mogelijk kan blijven. Deze voorjaarsregeling geldt van 1 april tot 1 juni en is bedoeld om de voorraad grondwater in Brabant te beschermen. De regeling gaat over het beregenen van graslanden, sportvelden en golfterreinen in gebieden waar dat normaal nog wel mag. In 2022 was een verbod nodig, in 2021 spande het erom. In 2023 was ook geen verbod nodig in het voorjaar.

Verdroging vraagt aanpak van jaren

De Brabantse waterschappen zetten zich het hele jaar in om droogte en verdroging te voorkomen. Samen met de agrarische sector, natuur- en terreinbeheerders, gemeenten, Rijkswaterstaat en provincie kijken we naar de juiste maatregelen om meer water vast te houden en het grondwater aan te vullen. Het watersysteem zal op termijn veranderen. En daarmee ook de lokale aanpassing van de grondwaterstand. Zodat Brabant ook in de toekomst beter voorbereid is op langere, drogere periodes.