Vindt u dat u schade of nadeel heeft als gevolg van werkzaamheden van het waterschap? Bijvoorbeeld door een vernattingsproject of waardevermindering van een woning door verminderd uitzicht bij dijkverhoging? Dan kunt u hiervoor, afhankelijk van de omstandigheden, compensatie aanvragen.

Als het een gevolg is van een rechtmatige taakuitoefening door het waterschap kunt u, zoals hieronder verder wordt uitgelegd, een verzoek doen voor schadevergoeding.

Is de schade het gevolg van een – door het waterschap gepleegde – onrechtmatige daad? Dan kunt u het waterschap hiervoor aansprakelijk stellen.