Dagelijks bestuurslid Kees de Jong ondertekende donderdag 10 oktober de overeenkomst ‘Gebiedsgericht werken in Waterpoort 2020-2023’. Hiermee geven de 34 partners uit het bedrijfsleven, de (semi-) overheid en het onderwijs op de grens van West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland aan de in 2012 gestarte samenwerking voort te zetten.