Dagelijks bestuurslid Kees de Jong ondertekende donderdag 10 oktober de overeenkomst ‘Gebiedsgericht werken in Waterpoort 2020-2023’. Hiermee geven de 34 partners uit het bedrijfsleven, de (semi-) overheid en het onderwijs op de grens van West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland aan de in 2012 gestarte samenwerking voort te zetten.

Gebiedsgericht werken in Waterpoort 2020-2023

Gebiedsgericht werken in Waterpoort 2020-2023
Gebiedsgericht werken in Waterpoort 2020-2023

Waterpoort draagt bij aan een duurzame en toekomstbestendige regio. We werken samen aan concrete projecten die bijdragen aan een grotere regionale bedrijvigheid. De drie leidende thema’s zijn Water, Deltanatuur/Landschap en Erfgoed. Waarbij de verbinding met landbouw, energie en leefbaarheid, gezien het karakter van het gebied, voor de hand liggen. Waterpoort ondersteunt initiatieven die elementen van klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, en/of biodiversiteit tastbaar en zichtbaar maken. Zo speelt de samenwerking in op relevante maatschappelijke opgaven en draagt Waterpoort bij aan een aantrekkelijker verblijfsgebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. Op de website van Waterpoort Werkt lees je meer over dit onderwerp.