Op woensdag 15 maart vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Bij waterschap Brabantse Delta doen er 12 partijen mee. Afgelopen vrijdag stelde het centraal stembureau de kandidatenlijsten en de volgorde van de partijen vast. Daarmee zijn de stemlijsten voor de waterschapsverkiezingen definitief.

De volgende partijen doen mee aan de waterschapsverkiezingen voor waterschap Brabantse Delta:

 1. VVD
 2. Ons Water
 3. CDA
 4. West-Brabant Waterbreed
 5. Water Natuurlijk
 6. Partij van de Arbeid
 7. Partij voor de Dieren
 8. 50PLUS
 9. Belang voor Nederland
 10. Boer Burger Beweging
 11. Ouderen Appèl – hart voor water
 12. AWP voor water, klimaat en natuur

Op dit moment maken de eerste 8 partijen ook deel uit van het algemeen bestuur. De laatste 4 partijen zijn nieuw binnen ons waterschap.

Wie zijn de kandidaten?

Dit jaar doen er in totaal 291 kandidaten mee, verdeeld over 12 partijen. Dit is meer dan 4 jaar geleden. Toen waren er 10 partijen met in totaal 238 kandidaten. En in 2015 waren er 175 kandidaten. Het aantal kandidaten loopt dus op in de afgelopen jaren.

Het merendeel van de kandidaten is man, 73% tegenover 27% vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de kandidaten is 53 jaar, waarbij de jongste 19 jaar is en de oudste kandidaat 89 jaar. De meeste kandidaten komen uit Breda (46 kandidaten), gevolgd door Bergen op Zoom (21 kandidaten), Tilburg (19 kandidaten), Roosendaal (18 kandidaten) en Etten-Leur (12 kandidaten).

De complete kandidatenlijsten zijn in te zien via de website: www.brabantsedelta.nl/politiekepartijen

Op naar de stembus!

Op woensdag 15 maart mag je stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Je stemt dan voor een nieuw algemeen bestuur. De dertig leden van het algemeen bestuur zorgen ervoor dat het beleid van het waterschap goed wordt uitgevoerd. Vier van deze leden worden benoemd door belangenorganisaties. Op die manier worden de belangen van agrariërs en natuur behartigd. Voor de overige 26 leden mag jij een stem uitbrengen. Alle partijen hebben andere standpunten over hoe we als waterschap het geld besteden en welke keuzes we maken.

Want, bouwen we nog hogere dijken of moeten we water meer ruimte geven? En mag overal gebouwd worden of houden we rekening met water? Letten we beter op wat we door de gootsteen spoelen of passen we de belastingtarieven aan? Belangrijke keuzes die invloed hebben op de toekomst van ons water!