Pil Rik trekt door Brabant met verhaal over medicijnresten in water

Pil Rik trekt door Brabant om mensen te vertellen over de gevolgen van medicijnresten in het water. Op maandag 23 oktober verhuisde de interactieve tentoonstelling Rik On Tour van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch naar het Amphia ziekenhuis in Breda. Daarna reist de tentoonstelling verder naar andere ziekenhuizen in Brabant.

De interactieve tentoonstelling is gemaakt in opdracht van het Brabants Kernteam Medicijnresten uit Water. Binnen dit kernteam werken de Brabantse waterschappen, waaronder waterschap Brabantse Delta, samen met partijen uit de zorg. Het doel? Aandacht creëren voor medicijnresten in het water. Want het zuiveren van medicijnresten uit rioolwater is lastig. Daardoor komen ze terecht in rivieren en beken. Medicijnresten in het water zijn schadelijk voor planten en vissen.

Reizende tentoonstelling

Tijdens de Week van ons Water reist de interactieve tentoonstelling Rik On Tour langs verschillende Brabantse ziekenhuizen. In deze tentoonstelling neemt Pil Rik bezoekers mee op zijn reis. Een deel van Rik gaat namelijk na het slikken via ontlasting door het riool en de waterzuivering, uiteindelijk naar rivieren en beken. Soms komt Rik ook in het water terecht doordat hij in het toilet of de gootsteen wordt weggegooid.

Aandacht voor medicijnresten in het water

De tentoonstelling is komende weken te bekijken in verschillende Brabantse ziekenhuizen. De ontvangende ziekenhuizen hebben allemaal de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend en daarmee de afspraak om te werken aan groene en duurzame zorg. Het tegen gaan van medicijnresten in water is hier een onderdeel van. “Wij zijn ons bewust van de milieu-impact van de medicijnen die door onze handen gaan”, aldus ziekenhuisapotheker Minou van Seyen. “We zien dagelijks verspilling en verkeerd gebruik van medicijnen. We zetten ons in om het medicijngebruik binnen en buiten het ziekenhuis te verminderen.”