Wij zijn verplicht om plannen voor verhuur of verkoop bekend te maken, zodat alle geïnteresseerde partijen kunnen reageren. Waterschap Brabantse Delta zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Op deze pagina vindt u al onze plannen voor verkoop en verhuur van ons onroerend goed.

Bekendmakingen:

Maand maart

614431 - bekendmaking zakelijk recht Fijnaart M 434

Datum publicatie: 17 maart 2023
Dossiernummer: 614431

Waterschap Brabantse Delta is voornemens tot het vestigen van een zakelijk recht van een perceel aan een bij ons bekende partij:

Voornemen: Vestigen zakelijk recht
Kadastraal bekend: Fijnaart, sectie M, nummer 434
Plaatselijk bekend: Nabij Oude Heijningsedijk

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van een objectieve, toetsbare en redelijke criteria. waterschap Brabantse Delta zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via vastgoed@brabantsedelta.nl of 076 564 1000.

Vermeld altijd het dossiernummer in uw correspondentie

Waarom moet het waterschap bekendmakingen publiceren?

In november 2021 deed de Hoge Raad(externe link)(externe link) uitspraak in een zaak over het voormalige gemeentehuis in Didam en een teleurgestelde vastgoedontwikkelaar. De gemeente verkocht de grond aan de door haar geselecteerde projectontwikkelaar. Daar was de vastgoedontwikkelaar het niet mee eens. De Hoge Raad oordeelt dat overheden op transparante wijze aan alle gegadigden gelegenheid moeten bieden om mee te dingen. Dit heeft dus gevolgen voor de wijze waarop Waterschap Brabantse Delta zijn eigendom kan verkopen.