Wij zijn verplicht om plannen voor verhuur of verkoop bekend te maken, zodat alle geïnteresseerde partijen kunnen reageren. Waterschap Brabantse Delta zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Op deze pagina vindt u al onze plannen voor verkoop en verhuur van ons onroerend goed.

Bekendmakingen:

November 2022

Bekendmaking - Jachrecht (deel)percelen gemeente Reimerswaal en Yerseke

Datum publicatie: 7 november 2022        
Dossiernummer    : 580769        
            
Waterschap Brabantse Delta is voornemens om tot verhuring van jachtrecht over te gaan van de percelen aan een bij ons bekende partij:
            
Voornemen: verhuur        
            
Kadastraal bekend: (deel)percelen gemeente Reimerswaal en Yerseke
Reimerswaal    N    2
Reimerswaal    N    129
Reimerswaal    N    130
Reimerswaal    N    131
Reimerswaal    N    132
Reimerswaal    N    141
Reimerswaal    N    142
Reimerswaal    N    442
Reimerswaal    N    443
Reimerswaal    N    444
Reimerswaal    N    451
Yerseke            A    662
Yerseke            A    664

    
Plaatselijk bekend: Volgens de indeling van de Nederlandse jagersvereniging provincie Noord-Brabant
            
Deze partij is de meest geschikte partij op basis van een objectieve, toetsbare en redelijke criteria. waterschap Brabantse Delta zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.
            
Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via vastgoed@brabantsedelta.nl of 076 564 1000.
            
Vermeld altijd het dossiernummer in uw correspondentie.

Bekendmaking zakelijk recht Waalwijk K707 1087

Waarom moet het waterschap bekendmakingen publiceren?

In november 2021 deed de Hoge Raad(externe link)(externe link) uitspraak in een zaak over het voormalige gemeentehuis in Didam en een teleurgestelde vastgoedontwikkelaar. De gemeente verkocht de grond aan de door haar geselecteerde projectontwikkelaar. Daar was de vastgoedontwikkelaar het niet mee eens. De Hoge Raad oordeelt dat overheden op transparante wijze aan alle gegadigden gelegenheid moeten bieden om mee te dingen. Dit heeft dus gevolgen voor de wijze waarop Waterschap Brabantse Delta zijn eigendom kan verkopen.