De Poel Kerkepolder bij Oud-Drimmelen is geselecteerd als een van de 10 waterparels in Nederland met een goede waterkwaliteit, vooral op helderheid en weinig meststoffen. Er is geen zwerfafval aanwezig in en rond de poel. Dat blijkt uit het landelijk burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ naar de waterkwaliteit van kleine wateren in Nederland.

Minder dan 1 op de 5 (17%) van de onderzochte wateren is van goede kwaliteit. Meer dan tachtig procent heeft een matige tot slechte kwaliteit. In het onderzoek zijn 10 wateren geselecteerd waar het goed gaat met de waterkwaliteit en die positief worden beleefd door omwonenden. Deze tien waterparels  kunnen als voorbeeld dienen om meer waterparels in Nederland te realiseren.

Het burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ is een initiatief van onder meer Natuur & Milieu, de ASN Bank en tien waterschappen, waaronder waterschap Brabantse Delta, dat dit jaar voor de derde keer is gehouden. Mensen in heel Nederland brachten deze zomer de waterkwaliteit in kaart van bijna 1100 kleine wateren zoals sloten, vennen, vijvers, grachten en kleine plassen. Dit jaar deden voor het eerst meer dan 700 kinderen uit 32 klassen van het basisonderwijs mee. Zij hebben in groepjes een water bij hen in de buurt gemeten. 

Man en kind meten de waterkwaliteit
Man en kind meten de waterkwaliteit van plas

Meer waterparels

Waterschap Brabantse Delta heeft op basis van de metingen De Poel Kerkepolder geselecteerd als waterparel. Een goede waterkwaliteit herken je aan helder water in combinatie met onderwaterplanten en niet te veel voedingsstoffen zoals nitraat en fosfaat. En geen zwerfafval in en rond de plas.

Bekijk de factsheet met de resultaten in ons werkgebied

De tien deelnemende waterschappen hebben op basis van het burgeronderzoek 10 waterparels gekozen die het beste scoorden. Het gaat om wateren met een goede waterkwaliteit en een positieve waterbeleving. Deze waterparels liggen verspreid over Nederland in zowel natuur-, stedelijke als agrarische gebieden. De gevonden waterparels laten zien dat het op veel meer plekken mogelijk is om waterparels met een rijke biodiversiteit en een goede waterkwaliteit te realiseren.

Maatregelen in en rondom huis

In en rondom huis kan iedereen bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Denk aan het vergroenen van je tuin door tegels te vervangen door planten of gras. Vang water op in een regenton of koppel de regenpijp af. Zo kan het regenwater beter weglopen en stroomt het riool minder snel over bij hoosbuien. En gebruik geen bestrijdingsmiddelen in de tuin. Lever gebruikt frituurvet in bij de supermarkt en verf en andere chemicaliën bij het afvalstation in de gemeente. Ben zuinig met water door bijvoorbeeld korter te douchen of de wasmachine alleen te draaien met een volle lading.

Waterkwaliteit onder druk

De waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren staat onder druk. De belangrijkste bronnen van vervuiling die moeten worden aangepakt zijn: mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en stoffen die via het rioolwater in het milieu komen zoals medicijnresten en PFAS (chemische stoffen). Het merendeel van de vervuiling komt uit eigen land. Mest en riooloverstorten hebben direct effect op de concentratie nitraat en fosfaat, het doorzicht en de diversiteit aan waterleven. Vergelijk je de gemeten waterkwaliteit uit dit en andere onderzoeken met andere Europese landen, dan bungelt Nederland onderaan de Europese lijsten.

Europese eisen voor waterkwaliteit

In 2027 moeten alle wateren in Nederland voldoen aan de Europese eisen voor waterkwaliteit (KRW). Uiterlijk in dat jaar moet al het water in Europa voldoende schoon en gezond zijn. Kleine wateren vormen samen een derde van het Nederlandse oppervlaktewater en vormen de haarvaten van het watersysteem. Ze vallen buiten de huidige verplichte metingen van waterkwaliteit. De resultaten van dit burgeronderzoek laten zien dat op basis van de gemeten parameters de waterkwaliteit in slechts 17% van de gemeten wateren goed is. Met nog vijf jaar te gaan is het een enorme opgave om de KRW-doelen te halen.

Burgeronderzoek

Vang de Watermonsters is een landelijk burgeronderzoek om de waterkwaliteit van de kleine wateren van Nederland in kaart te brengen. Deelnemers meten met een online meetkit of een uitgebreidere superkit de waterkwaliteit in een klein water in hun omgeving. Editie 2021 is een project van Natuur & Milieu, tien waterschappen, ASN Bank, NWB Bank, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Stichting Vivace, Unie van Waterschappen, FLORON / RAVON, IVN Natuureducatie, Vlinderstichting en Waterdiertjes.nl.

De tien waterschappen zijn: Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, waterschap Hollandse Delta en waterschap Vechtstromen.