Bij laag water in het Hollandsch Diep kan zoet water worden verpompt naar rivier de Roode Vaart. Dit gebeurt met een in hoogte verstelbare voortstuwer. Dit is een visvriendelijke waaierpomp die 3,5 duizend liter per seconde kan verpompen. Om drijfvuil tegen te houden is een krooshek met automatische reiniger aangebracht.
In het nieuw aangelegde zoetwaterinlaatkanaal is rekening gehouden met de mogelijkheid om in de toekomst een extra voortstuwer te plaatsen. Op termijn kan de waterinlaat worden uitgebreid tot 10 duizend liter per seconde.

3,5 duizend liter water per seconde

Via dit inlaatkanaal kan er meer dan 3,5 duizend liter per seconde uit het Hollandsch Diep naar de Roode Vaart Noord (onder vrij verval) worden
ingelaten en worden gebruikt voor natuur, landbouw en recreatie in West-Brabant. Daarmee kan in droge jaren zoals 2018 in de piekwatervraag van de polders worden voorzien. Bij lage waterstanden op het Hollandsch Diep
wordt een gemaal ingezet om het water op te pompen. Volgens loco-dijkgraaf Niels Mureau van waterschap Brabantse Delta zijn regionale partijen een mooie samenwerking aangegaan op het gebied van water en -stedelijke ontwikkeling.

De bouw

In opdracht van het waterschap heeft Van Boekel Bouw & Infra in 2020/2021 de waterinlaat door de primaire kering (dijk) gerealiseerd. Er is gestart met het maken van een zogenaamde bouwput. Een groot gat van 10 meter diep waar betonnen kokers zijn geplaatst. Om te voorkomen dat de wanden instorten en er water in de bouwput zou komen, zijn er voor het graven wanden in de grond gemaakt. Dit is op een speciale manier gedaan om schade aan de naastgelegen sluis te voorkomen. Met roterende schijven is de grond los gemaakt en tegelijkertijd is er een cement-watermengsel ingespoten. Na het uitharden was het resultaat
een water ondoorlatende wand.

Overzicht

De waterinlaat bestaat uit twee betonnen inlaatkokers, waarvan één koker is uitgevoerd met een voortstuwer (pompgemaal). De installatie wordt binnen het waterschap ook wel de ‘tweede kraan’ genoemd. De ‘eerste kraan’ is gerealiseerd in Oosterhout waar water uit het Wilhelminakanaal ingelaten kan worden. De inlaat wordt met een krooshek en automatische reiniger vuilvrij gehouden.

Wil je meer weten over waterinlaat Roode Vaart? 

Bekijk dan eens de video's. Daarin leggen we meer uit over de historie, de bouw en de functie van de waterinlaat.

Bekijk de video's!

Samenwerking

De zoetwaterinlaat wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo provincie Noord-Brabant
Logo Port of Moerdijk
Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Heb je vragen over waterinlaat Roode Vaart?

Vul dan ons online contactformulierlink naar bestand in of bel T 076 564 10 00.