Samen werken

Om buitengewone resultaten te realiseren voor onze leefomgeving in West-Brabant werken we samen. Nog meer dan voorheen. Binnen het waterschap maar vooral buiten het waterschap. Want buiten is het te doen: in onze regio en buiten de grenzen van onze regio. Daar ontmoeten we onze partners. Denk aan gemeenten, provincie, natuurorganisaties, scholen, kennisinstellingen, bedrijven en onze Vlaamse collega’s. We delen onze kennis en gebruiken kennis van andere sectoren om onszelf te ontwikkelen. We zijn voortdurend actief in de lokale omgeving en gaan de dialoog aan. Wij richten ons op het bij elkaar brengen van doelen en wensen voor onze leefomgeving en passen waar nodig onze eigen doelen en/of rol aan voor een breder maatschappelijk belang.

Bij alles wat we doen bekijken we wie we nodig hebben en ons nodig heeft voor een beter resultaat. Zo maken we de omgeving samen mooier en beter.

Meer samenwerken door de invoering van de Omgevingswet

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. De Omgevingswet zet deze leefomgeving en de inwoners centraal. Wetten voor bouwen, milieu, water, natuur en verkeer worden samengevoegd en vallen straks onder 1 wet. 

 

Wat betekent de Omgevingswet voor jou? 

In eerste instantie merk je waarschijnlijk niets van de Omgevingswet. Maar wil je bijvoorbeeld een steiger aanleggen, een schuur bouwen, een bedrijf uitbreiden of een gezamenlijke buurtspeeltuin aanleggen dan gaat dat onder de Omgevingswet anders dan eerst.  

Je zoekt in het nieuwe digitale omgevingsloket welke regels er gelden op de plek waar je iets wilt veranderen. En of je daar een vergunning voor nodig hebt. Die vergunning vraag je straks maar bij één loket aan. Dit gaat allemaal digitaal. Meer informatie over wat de Omgevingswet voor jou als inwoner en/of bedrijf gaat betekenen? Kijk hier.