We doen ons best om schade en overlast door werkzaamheden te voorkomen. Als jij schade hebt geleden en jij bent van mening dat het waterschap hier verantwoordelijk voor is, meld het ons dan. 

Onderbouw je melding altijd met bewijsstukken. Bijvoorbeeld met foto’s van de situatie. Wij wijzen jouw aansprakelijkheidsstelling af als deze niet voldoende is onderbouwd.

Gewassenschade melden

Heb je schade aan gewassen die veroorzaakt is door het waterschap? Bijvoorbeeld een groeivertraging of het volledig verloren gaan van het gewas? Maak dan een gewassenschade melding.

Gewassenschade melden

Schade melden

Voor alle andere schades maak je een schade melding. Een aantal veel voorkomende schades zijn:

  • Land of afrastering is kapotgereden
  • Schade aan beschoeiing (oeverbescherming) bescherming van de waterkant
  • Schade aan eigendom

Schade melden

Schade melden per brief

Je kunt je schade ook melden door ons een brief te sturen. Vermeld in de brief:

  • Je naam, adres en bij voorkeur ook je telefoonnummer en e-mailadres.
  • Een omschrijving van je schade.
  • Waarom het waterschap verantwoordelijk is voor de schade.

Stuur de brief naar:

Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ Breda