Indien je schade hebt geleden en je van mening bent dat het waterschap hiervoor verantwoordelijk is, dan kunt je de schade hier melden en gemotiveerd aangeven waarom je dit vindt.