Op deze pagina lees je alle informatie over de verhoogde waterstanden van eind december 2023 en januari 2024.

Nieuwsbericht 8 januari

Zakkende waterstanden gevaarlijk voor ijspret

Deze week blijft de temperatuur onder het vriespunt volgens het KNMI. Mogelijk dat er geschaatst kan worden. Maar let op. De waterstanden op de grotere wateren zijn aan het zakken. Dit komt omdat we maatregelen nemen voor het afvoeren van water. Deze maatregelen zijn gevaarlijk in combinatie met ijspret.

Gemalen aan het werk

De grote hoeveelheid water voeren we af met behulp van gemalen. Mocht er ijsgroei zijn, is schaatsen op wateren waar wordt bemalen gevaarlijk. Het water onder het ijs heeft namelijk een sterke stroming. Door dalende waterstanden kan er bovendien lucht tussen de ijslaag en het water komen, wat ook tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Natuurijs

Wilt u meer weten over de betrouwbaarheid van natuurijs of welke natuurijsbanen officieel open zijn? Kijk dan op de website van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijdersbond (KNSB): www.knsb.nl(externe link) of op www.schaatsen.nl/natuurijs(externe link).

Nieuwsbericht 6 januari

De waterstanden zijn goed aan het zakken. De waterstand op de Mark is dusdanig gezakt dat er geen water meer de waterbergingsgebieden ten noorden van Breda inloopt.

Daarom gaan we de waterbergingsgebieden Weimeren, Terheijden en Rooskensdonk weer openen. Zo kan het water er weer langzaam uitstromen.

We blijven de situatie uiteraard in de gaten houden.

Nieuwsbericht 4 januari

Er is de afgelopen dagen flink wat regen gevallen. Hierdoor zijn de waterstanden weer gestegen. Ook de bodem is verzadigd. Door de lange natte periode kan de grond de hoeveelheid water niet verwerken. Toch is de huidige situatie niet zorgwekkend. Onze medewerkers houden de situatie nauwlettend in de gaten. De gemalen en pompen draaien volop om het teveel aan water af te voeren naar de grote rivieren. Ook zetten we waterbergingsgebieden in waar nodig. Dit zijn gebieden waar we tijdelijk water op kunnen vangen om overlast te voorkomen.

Wat kun je van ons verwachten? 

Als waterschap werken we deze periode hard aan het beperken en voorkomen van wateroverlast. Dit doen we onder andere door onderstaande maatregelen:

  • We houden onze waterpeilen en waterstanden in de gaten.
  • We zorgen voor het afvoeren van zoveel mogelijk water.
  • We controleren onze duikers, pompen, gemalen, stuwen en krooshekken.
  • We staan in contact met mensen die melding maken van wateroverlast of duikers die verstopt zitten. In het geval van verstopte duikers of het vermoeden van problemen met onze stuwen of gemalen komen wij direct in actie. Als wij het niet kunnen oplossen verwijzen we hen door naar de juiste instantie.
  • Bij onze dijken en keringen blijven we alert op beschadigingen of bevergraverij.

Droger weer op komst

Vanaf zaterdag zijn de weersvoorspellingen gunstiger en worden de dagen droger. Dit is gunstig om de waterstanden te laten dalen.

Wateroverlast?

De grondwaterstanden zijn hoog. Hierdoor bestaat de kans op water in kruipruimtes of kelders. Dit is vervelend. Als waterschap kunnen we hier helaas niets aan doen. Een droge kelder is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van een woning.

Meld overlast en schade

Dreigt er schade door hoogwater of zie je schade aan gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen voorkomen? Neem dan contact op met waterschap Brabantse Delta.

Nieuwsbericht 29 december

We houden wel rekening met een nieuwe regenperiode die waarschijnlijk volgt rond de jaarwisseling.
We gaan door met de maatregelen:

  • We houden onze waterpeilen en waterstanden in de gaten.
  • We zorgen voor het afvoeren van zoveel mogelijk water. Zo hebben we komend weekend weer ruimte om het regenwater op te vangen.
  • We controleren onze duikers, pompen, gemalen, stuwen en krooshekken.
  • We staan in contact met mensen die melding maken van wateroverlast of duikers die verstopt zitten. In het geval van verstopte duikers of het vermoeden van problemen met onze stuwen of gemalen komen wij direct in actie. Als wij het niet kunnen oplossen verwijzen we hen door naar de juiste instantie.
  • Bij onze dijken en keringen blijven we alert op beschadigingen of bevergraverij.

Kortom, we blijven de hoogwatersituatie nauwlettend in de gaten houden.

Nieuwsbericht 27 december


Hoge waterstanden houden aan

De situatie rond deze verhoogde waterstanden blijft onder controle. Er hoeven op dit moment geen extra maatregelen te worden genomen. De gemalen en pompen van waterschap Brabantse Delta draaien nog volop om het teveel aan water af te voeren naar de grote rivieren. Het droge weer van Tweede Kerstdag en vandaag helpt. Om overlast tot een minimum te beperken, verdelen de peilbeheerders het water zo goed mogelijk om kwetsbare gebieden te ontzien. Ons gebied kan de verhoogde waterstanden tot nu toe goed aan. Dat komt omdat onder andere omdat er in ons gebied net iets minder neerslag is gevallen. Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “De situatie is gelukkig niet zorgwekkend. Onze medewerkers staan dag en nacht paraat. We houden het weer en de waterstanden nauwlettend in de gaten.”

Nieuwsbericht 26 december


Situatie rond verhoogde waterstanden is onder controle

In het hele werkgebied staat het water hoog. We verwachten dat het hoge waterpeil voorlopig nog wel zal aanhouden. Onze medewerkers zijn hard aan het werk, ook tijdens de feestdagen. De bodem is door de maandenlange regen verzadigd als een volle spons. De grondwaterstand is overal veel hoger dan normaal. We houden de situatie goed in de gaten. Dit doen we door de waterstanden en weersvoorspellingen nauwlettend te monitoren. Pompen, gemalen, krooshekken en duikers worden buiten extra gecontroleerd. Waar we de laatste jaren juist heel droge jaren hadden, gaat 2023 het natste jaar worden in decennia. Regen die nu nog valt, zakt niet meer in de bodem, maar stroomt naar sloten en beken. Het is nu extra belangrijk dat het water daar goed kan wegstromen.