Waterschap Brabantse Delta maakt samen met andere waterpartners biologisch afbreekbaar plastic uit afvalwater. Het verhaal is uiteraard een stuk complexer, maar in de basis komt het daar wel op neer. Riool- en afvalwater dat na zuivering nieuwe grondstoffen levert.

Plastic muntjes uit afvalwater
Plastic muntjes uit afvalwater

Aanpak

Het geheim van het bioplastic (PHA) zit in het slib, dat op een rioolwaterzuivering in overvloede ontstaat. In het verleden was slib een restproduct dat naar de afvalverbranding ging, nu een grondstof. De productie van plastic uit slib kan een uitkomst zijn. Plastic is een groot probleem, kijk naar de plasticsoep in de oceanen. Traditioneel plastic breekt in 100 jaar af, ons bioplastic (PHA) binnen een jaar én onder natuurlijke omstandigheden. Een ander voordeel: bioplastic gemaakt van zuiveringsbacteriën concurreert niet met de voedselketen. Het huidige bioplastic van suikers of palmolie doet dat wel. Het traditionele plastic is afkomstig uit de olieproductie.

Waterschap Brabantse Delta is de trekker van het onderzoek naar de productie van bioplastic en werkt samen met waterschap De Dommel Wetterskip Fryslan, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Scheldestromen, Stowa , Energie- en Grondstoffenfabriek, de rioolwaterslibverbranders SNB, HVC en de technologie ontwikkelaars Paques, TU Delft en Wetsus. De intentie van deze partners is om op grotere schaal bioplastic te produceren zodat de markt het verder op kan pakken.

Resultaat

2014: uit een studentenonderzoek bij waterschap Brabantse Delta blijkt dat de bacteriën uit de rioolwaterzuivering (rwzi) Bath voldoende bioplastic kunnen maken. Vervolgens wordt een pilotonderzoek gestart.

Oktober 2015: een wereldprimeur van de eerste kilogram bioplastic (PHA).

April 2017: uit de resultaten van het pilotonderzoek blijkt dat het een hele goede kwaliteit plastic is dat voor een concurrerende marktprijs kan worden geproduceerd. Bovendien is het productieproces duurzamer dan beschikbare alternatieven.

Bekijk het rapport

September 2017: nieuwe samenwerkingspartners zijn gevonden en de patenten in waterschapshanden. Phario wordt geregistreerd als officiële handelsnaam voor het bioplastic. De plannen zijn er voor het produceren van 100 kg materiaal per week zodat marktpartijen het bioplastic kunnen testen om het in productie te nemen.

Bekijk de website van Phario (externe link)

Februari 2018: het waterschap initiatief Phario (PHA bioplastics) heeft de titel ‘Water Innovator of the Year 2018’ gewonnen. Phario was één van de genomineerden tijdens de Water Innovator of the Year verkiezing.

Het geproduceerde materiaal van de pilot op rwzi Bath is onder andere verwerkt in visitekaarthoudertjes, visloodjes, waterplantkratjes, festivalmuntjes en in het kunstwerk van Nienke Hoogvliet dat op de Dutch DesignWeek 2017 heeft gestaan.

Locatie

Het pilotonderzoek heeft plaatsgevonden op de zuivering Bath van waterschap Brabantse Delta.

Bekijk de overzichtskaart

Contact

Heb je een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wil je iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.