Van Oord start met dijkversterking Standhazensedijk in Drimmelen! Samen met waterschap Brabantse Delta wordt gewerkt aan het ontwerp en realisatie van de dijkversterking. De uitvoering is gepland voor het voorjaar van 2024, met voltooiing in datzelfde jaar.

De gekozen oplossing is een heavescherm, een verticaal kunststofscherm dat zanduitspoeling voorkomt en tevens als beverwerende maatregel dient.

Het waterschap houdt de omgeving betrokken om overlast voor bewoners en recreanten te minimaliseren. Dijkversterking Standhazensedijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Samen werken we aan een veilige en duurzame waterkering!