Als u een bezwaarschrift of beroepschrift indient, betekent dit niet dat het besluit waartegen u zich richt niet meer werkt. Als u wilt voorkomen dat dit besluit geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd, kunt u om een 'voorlopige voorziening' vragen.

Een voorlopige voorziening aanvragen kan op verschillende manieren.

Online

Via de website van de Rechtspraak kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Een voorlopige voorziening aanvragen per e-mail is niet mogelijk.

Online voorlopige voorziening indienen

Schriftelijk

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen door een brief te sturen naar Team Bestuursrecht van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant. In die brief vermeldt u:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
  • wat het spoedeisend belang is en wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden.

U stuurt een kopie van het besluit van het waterschap met het verzoekschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze per post naar: Rechtbank, Postbus 90006, 4800 PA Breda. 

Kosten

Heeft u een voorlopige voorziening ingediend? Dan moet u griffierechten betalen. Het gerechtelijk orgaan dat uw zaak behandelt, informeert u over de hoogte en de termijn waarbinnen u deze griffierechten moet betalen.

Ook handig om te weten

Het is ook mogelijk om een voorlopige voorziening per fax in te dienen. Eventuele bijlagen kunt u per post nazenden.

Contact

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.