Als je een bezwaarschrift of beroepschrift indient, betekent dit niet dat het besluit waartegen jij je richt niet meer werkt. Als je wilt voorkomen dat dit besluit geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd, kun je om een 'voorlopige voorziening' vragen.

Een voorlopige voorziening aanvragen kan op verschillende manieren.

Online

Via de website van de Rechtspraak kun je een voorlopige voorziening aanvragen. Daarvoor moet je beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Een voorlopige voorziening aanvragen per e-mail is niet mogelijk.

Online voorlopige voorziening indienen

Schriftelijk

Je kunt een voorlopige voorziening aanvragen door een brief te sturen naar Team Bestuursrecht van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant. In die brief vermeldt u:

  • jouw naam en adres;
  • de datum;
  • de omschrijving van het besluit waarmee je het niet eens bent;
  • wat het spoedeisend belang is en wat de voorlopige voorziening volgens jou moet inhouden.

Je stuurt een kopie van het besluit van het waterschap met het verzoekschrift mee. Je ondertekent de brief en stuurt deze per post naar: Rechtbank, Postbus 90006, 4800 PA Breda. 

Kosten

Heb je een voorlopige voorziening ingediend? Dan moet je griffierechten betalen. Het gerechtelijk orgaan dat jouw zaak behandelt, informeert jou over de hoogte en de termijn waarbinnen je deze griffierechten moet betalen.

Ook handig om te weten

Het is ook mogelijk om een voorlopige voorziening per fax in te dienen. Eventuele bijlagen kun je per post nazenden.

Contact

Heb je vragen hierover? Vul dan ons online contactformulierlink naar bestand in of bel T 076 564 10 00.