De afgelopen zomers waren droog. Vorig jaar was dat anders. Droge periodes werden afgewisseld met hoge temperaturen en nat en wisselvallig weer. Dat betekent niet dat de problemen rondom de droogte zijn opgelost. Alle onttrekkingsverboden zijn inmiddels ingetrokken, maar we werken het hele jaar door om verdroging te voorkomen. Daarom passen we ons beleid aan: niet alleen het afvoeren van water, maar vooral het vasthouden van water is het doel. Zo vullen we het grondwater aan. Elke druppel telt, ook in de herfst en de winter.

Droogte nog niet voorbij

Door de regen van de afgelopen periode zijn de waterstanden in de meeste sloten en beken weer op orde. Maar de grondwaterstanden zijn de laatste jaren flink gezakt. We hebben dus nog steeds te maken met de gevolgen van de droogte. Daarom doet het waterschap er ook in de komende maanden alles aan om de grondwaterstanden te laten herstellen, zodat er voldoende grondwater is voor natuur en landbouw. Dit doen we onder andere door de waterstanden zo hoog mogelijk te houden, waardoor er veel water in de bodem kan trekken.

Niet afvoeren, maar vasthouden

De droogte van de afgelopen jaren laat goed zien hoe belangrijk voldoende water is. Als er teveel water is, kunnen we het afvoeren via onze stuwen en gemalen. Maar als er te weinig water is, kunnen we het niet zomaar overal aanvoeren. Het is dus belangrijk dat we zuinig omgaan met ons water. Daarom is niet langer alleen het afvoeren van water, maar vooral het vasthouden van water het doel. Zo kan het in de bodem trekken.

Maatwerk voor agrariërs

Door het vasthouden van water moeten we soms maatwerk leveren. Een hoge waterstand is namelijk niet altijd in het voordeel van de landbouw. Daarom helpen we waar nodig. Zo kunnen we bijvoorbeeld voor korte tijd het waterpeil aanpassen, zodat machines het land op kunnen. Is dit maatwerk nodig? Dan kan een agrariër dit melden via onze Frontoffice. Onze medewerkers in het werkgebied nemen dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Water is van iedereen

Het waterschap probeert dus zoveel mogelijk water vast te houden, bijvoorbeeld door de stuwen omhoog te zetten. Maar we kunnen het niet alleen. Alle inwoners, agrariërs, bedrijven, belangenorganisaties en andere overheden in ons werkgebied kunnen hun steentje bijdragen. Water is van iedereen en we moeten er dus samen voor zorgen dat er voldoende blijft voor iedereen.

Word ook een waterbaas!

Wil jij ook bijdragen aan voldoende water? Dat is makkelijker dan je denkt! Alle kleine beetjes helpen. Met kleine aanpassingen in en om het huis kun je al veel bereiken. Bijvoorbeeld regenwater opvangen met een geveltuintje, balkonplantjes of een regenton. Maar ook afval uit het water halen is belangrijk. Zo help je niet alleen de waterkwaliteit te verbeteren maar zorg je ook voor een goede doorstroming van het water. Bekijk al onze tips op de website!