Nog nooit waren de eerste vijf maanden van een jaar zo nat. De beken en sloten zitten vol. De bodem is helemaal verzadigd. De grondwaterstanden zijn erg hoog. Elke bui die erbij komt, geeft dan snel wateroverlast. Straten en kelders lopen onder water en agrariërs hebben veel last van water op hun land. In Midden- en West-Brabant viel er in het weekend van 25 mei net zo veel water als in een gemiddelde meimaand. Het was óveral kletsnat. Er viel gebiedsbreed zo’n 50 millimeter neerslag. Zeer lokaal viel er zelfs 96 millimeter binnen 24 uur.  

Vorig jaar was het natste jaar ooit. We zijn nu hard op weg dat record te verbreken. In de eerste helft van 2023 viel er zo'n 355 millimeter regen. Er is nu in de eerste 5 maanden van dit jaar al 466 millimeter gevallen. We merken dat deze regenval in combinatie met het natte voorjaar voor veel overlast zorgt bij boeren en inwoners. Nog steeds ontvangen we veel meldingen over wateroverlast. We begrijpen de emoties die deze natte situatie met zich meebrengt. Maar we vragen ook om begrip en respect voor elkaar. Medewerkers van het waterschap zijn iedere dag bezig om de meldingen zo goed en snel mogelijk op te pakken.  

Wat doet het waterschap?

  • We verlaagden de waterstand in sloten, beken en rivieren 20 tot en met 25 centimeter onder het zomerpeil. De watergangen zijn zo beter in staat om water van landbouwgronden af te voeren en een regenbui op te vangen.
  • Onze gemalen draaien nog steeds op volle sterkte om het water af te voeren naar de grote rivieren.  
  • We controleren onze duikers, pompen, gemalen, stuwen en krooshekken of ze goed blijven werken. Dat doen we digitaal (op afstand), maar ook fysiek.
  • We maaien sloten, beken en rivieren eerder. Dit zorgt ervoor dat het water sneller het gebied uit kan stromen.  
  • We hebben een noodpomp geplaatst bij gemaal de Slagen. Dit hebben we gedaan omdat het gemaal onvoldoende functioneerde.  
  • We houden de waterafvoeren, grondwaterstanden en weersvoorspellingen in de gaten. Indien nodig treffen we maatregelen.
  • We staan 24 uur per dag 7 dagen per week paraat. Is er ergens bijvoorbeeld een storing aan een gemaal, dan lossen we die op. 

Hoogste grondwaterstand in jaren

We zagen nog niet vaak zulke hoge grondwaterstanden. Dit zorgt voor overlast. Zoals landbouwpercelen die onder water staan of grondwater in kelders. 

Dagelijks bestuur Rian Govers – Gabriels, portefeuillehouder Water en Ruimte: “Je kunt de bodem zien als een spons die grondwater opslaat. De afgelopen weken zagen we in het veld heel duidelijk dat die spons vol is. Daar sprak ik ook met veel mensen over die hinder of schade ondervinden van de wateroverlast. Hun geluid neem ik uiteraard mee de organisatie in. Samen met onze eigen ogen en oren in het veld krijgen we zo een nóg vollediger beeld van de situatie buiten. Laten we hopen dat het vanaf nu langere tijd niet regent, zodat de spons kan opdrogen en weer in staat is nieuw water op te vangen.”

Grondwateroverlast? Op Last van grondwater? Zo zit het! lees je er meer over.

Respectvol met elkaar omgaan

Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “Er valt uitzonderlijk veel regen dit jaar. Daar hebben we met zijn allen veel last van. Ik begrijp de zorgen en de frustraties die ook de recente wateroverlast weer met zich meebrengt. Maar ik kan niet accepteren dat onze medewerkers onheus worden bejegend. Medewerkers die actief zijn in het gebied, maar ook medewerkers van de Frontoffice werden tijdens het weekend van de wateroverlast en nu nog steeds zeer vervelend benaderd. Ik doe een nadrukkelijk beroep op eenieder om respectvol met elkaar om te gaan. Ook als we het niet met elkaar eens zijn. Alleen als we op een normale manier met elkaar in gesprek blijven, kunnen we de uitdagingen van deze tijd samen het hoofd bieden.”  

Hoogwatergolf in de Rijn

Het vele water dat in Zuid-Duitsland voor overstromingen zorgt komt in de Rijn en de Donau terecht. Deze rivieren hebben geen invloed op de waterstand in het stroomgebied van Brabantse Delta. We verwachten dan ook geen wateroverlast in Midden- en West-Brabant. 

Wanneer neem je contact op met het waterschap?

De waterstanden in ons gebied houden we nauwlettend in de gaten. Heb je wateroverlast in de buurt van een sloot, beek of rivier? We bekijken graag samen de situatie en overleggen met je of het mogelijk is om maatwerk uit te voeren.  

 Contactpagina