Waterschap Brabantse Delta is gestart met het renoveren en automatiseren van 6 stuwen in West-Brabant. Het gaat om de stuw Erasstraat in Kaatsheuvel bij de rioolwaterzuivering, de stuw Schorsstraat in Rijen bij de rioolwaterzuivering, de stuw Nieuwe Dreef in Roosendaal, de stuw Zoomvlietweg in Bergen op Zoom en de stuw Kraanschotsedijk in Oosteind. De stuw Kasteelweide dichtbij Wouw komt eind dit jaar aan de beurt.

Reageren op weersomstandigheden

Door de stuwen te automatiseren en op afstand te bedienen, kunnen we sneller en makkelijker inspelen op wisselende weersomstandigheden. In de praktijk betekent dit dat we in aanloop naar droge perioden door hoge stuwstanden in te stellen meer water in het gebied vasthouden en hiermee de grondwatervoorraad aanvullen. Het automatiseren van deze stuwen heeft vooral zijn uitwerking op het gebied van de hoge zandgronden. Daar zijn de stuwen belangrijke objecten van het waterschap om meer water vast te houden en daarmee de beschikbaarheid van water te vergroten.

Tegelijkertijd renoveert het waterschap de stuwen ook. We renoveren de stuwklep, plaatsen relingen en bekleden de bodem bij de stuw met steen om het uitslijten van de bodem, door stroming, tegen te gaan.

stuw Schorsstraat in Rijen
Stuw Schorsstraat in Rijen

Water langer vast houden

Met het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) hebben waterbeheerders in Brabant en Limburg een gezamenlijke ambitie uitgesproken om zoet water op de zandgronden langer vast te houden. Daarmee spelen we in op de gevolgen van klimaatverandering in de toekomst. Zowel inrichtings- als beheermaatregelen zijn nodig om de beschikbaarheid van zoet water te vergroten. Provincie Noord-Brabant is subsidieverstrekker. Zij betalen 50% mee aan de uitvoeringskosten.

logo van de provincie Noord-Brabant