Op 1 februari 1953 braken de dijken in Zuid-West Nederland. Zeventig jaar later gedenken we die grootste naoorlogse natuurramp die ook Noord-Brabant overviel. In woord, beeld en daad staat het waterschap stil bij de gebeurtenissen van toen. Deze week staat in het teken van gedenken, terugkijken en stilstaan bij deze historische gebeurtenissen.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet schreef in BNdeStem een persoonlijke noot(externe link) met daarin een overbrugging naar het heden.

Waterschap Brabantse Delta neemt deel aan de nationale herdenking in Ouwerkerk(externe link). Er is een bestuurlijke afvaardiging aanwezig bij de plechtigheden en kransleggingen in Heijningen, Lepelstraat en Halsteren. De herdenking in Halsteren is live te volgen op Omroep Brabant televisie vanaf 14u op woensdag 1 februari via deze link(externe link). Ook staat het Algemeen Bestuur in haar vergadering stil bij de gebeurtenissen van toen.

In deze videoboodschap vertelt bedrijfskundige Willem Bogers van het waterschap over zijn persoonlijke familieoverlevering aan de ramp.

De watersnoodramp in Noord-Brabant

Bij de watersnoodramp kwamen 1836 mensen om het leven, waaronder 247 personen uit ons eigen gebied, de provincie Noord-Brabant. De effecten van de dijkdoorbraken waren enorm. Naast de dodelijke slachtoffers werden 100.000 mensen geëvacueerd. 3000 woningen en 300 boerderijen werden weggevaagd. Heel veel vee verdronk. 200.000 hectare landbouwgrond kwam onder zout water te staan.

De kracht van water is onmiskenbaar. Dat was zo 70 jaar geleden maar ook nu in tijden van snelle  klimaatverandering hoogst actueel door zeespiegelstijging en ernstig hoogwater door langdurige hevige regenval, zogenaamde clusterbuien. Zo kregen in juli 2021 Limburg, België en Duitsland nog te maken met ernstig hoogwater door hevige regenval. Ook bij die ramp kwamen in België en Duitsland 223 slachtoffers om. De schade was 38 miljard euro; 8 keer de schade van 1953. Ook die ramp was onvoorspeld en onverwachts.

Na de watersnoodramp van 1953 kwam een groot hulpprogramma op gang en de Deltawerken werden ontwikkeld als het antwoord op de ramp van toen. Vanuit de hele wereld trokken de Deltawerken breed de aandacht hoe wij in Nederland met civieltechnische kennis en hoogwaardig watermanagement onze zuid westelijke delta veilig wisten te maken. Maar door de Deltawerken ontstond misschien ook een beeld dat de dreiging van het water daardoor wel was overwonnen.

Versterking van de dijken

Om West- en Midden Brabant veilig te houden, investeert het waterschap Brabantse Delta komende jaren een half miljard euro aan versterking van onze dijken. 55 kilometer dijken aan open water bij Willemstad, Noordschans, Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg moeten toekomstbestendig worden aangepast. Maar ook langs de binnenwateren langs Mark, Dintel en Vliet zullen grote projecten worden uitgevoerd in de gemeente Breda, Moerdijk, Etten Leur, Drimmelen en Steenbergen.