Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, en de deltacommissaris, Peter Glas, namen na de opening van waterinlaat Roode Vaart een kijkje bij het zoetwaterproject Water tussen Wal en Schelde. Tijdens dit bezoek hoorden zij meer over de kansen voor het benutten van het afgestroomde water aan de voet van de Brabantse Wal.

Water tussen Wal en Schelde is een concrete maatregel uit het Deltaprogramma om de regio weerbaarder te maken tegen droogte en te zorgen voor voldoende zoet water, nu en in de toekomst. Ze dragen bij aan de ambitie van de Zuidwestelijke Delta om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn. Tijdens het werkbezoek verwelkomden dijkgraaf Kees Jan de Vet en Hagar Roijackers de minister en de deltacommissaris namens het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta. Hagar Roijackers is voorzitter van dit overleg.

Geen druppel verspillen

Het project Water tussen Wal en Schelde onderzoekt de kansen om het afgestroomde water aan de voet van de Brabantse Wal te benutten. Op dit moment stroomt dit water, ongeveer 30 miljoen kuub per jaar, ongebruikt de Westerschelde in. De partners waterschappen Brabantse Delta en Scheldestromen, provincies Zeeland en Noord-Brabant en Evides Waterbedrijf zien volop kansen. Zij willen geen druppel verspillen van het water dat vanaf Brabants grondgebied Zeeland instroomt.

Werkbezoek

Het gezelschap startte met een wandeling vanaf bezoekerscentrum De Kraaijenberg met zicht op de Brabantse Wal en het Markiezaatsmeer. Hierna bezochten ze natuurgebied de Noordpolder. Tijdens het bezoek werd meer verteld over de ambitie van het project. Ook gaven de projectpartners een uitgebreide toelichting op de kansrijke deelprojecten voor het benutten van afstromend water die dit jaar onderzocht worden. Die gaan over natuurontwikkeling, landbouwwater, waterkwaliteit en drinkwatervoorziening.

Samen stappen zetten in zoetwatervoorziening

Kees Jan de Vet: ’Juist nu we een versnelling van de klimaatverandering zien is het erg belangrijk om met de minister en de deltacommissaris twee Zuidwestelijke Delta-projecten te bezoeken. We begaven ons weliswaar op Brabants grondgebied maar beide projecten kennen een regionaal belang en verbinden de zoetwatervoorziening voor West-Brabant en Zeeland. De samenwerking tussen de betrokken partijen verloopt erg goed en maakt dat we deze projecten, met financiële steun uit het Deltafonds, kunnen realiseren.'