Op 20 juni fietsen meer dan twaalfhonderd wielrenners de ClimateClassic: een fietstocht van Breda naar Groningen om aandacht te vragen voor de gevolgen en het voorkómen van klimaatverandering. Met z’n allen vormen ze een kleurig lint dat over de NAP-nulmeterlijn van Nederland slingert. De waterschappen op de route doen mee met acht waterschapsestafetteteams, bestaande uit bestuursleden en medewerkers. Op elke waterschapsgrens geven zij het estafettestokje -een bidon met hun klimaatbeloftes- over aan het volgende team. 

De ClimateClassic is een initiatief van Cycling4Climate, dat fietsevenementen organiseert met als doel bewustwording rond de klimaatcrisis te vergroten, en mensen op een leuke manier in beweging te brengen.  

“Iedere schop in de grond moet klimaatbestendig zijn” 

Dat zei Deltacommissaris, Peter Glas, onlangs. Inspelen op de gevolgen van klimaatverandering is echter niet genoeg. We moeten met z’n allen ook de uitstoot van CO2 naar beneden brengen. Als waterschappen investeren we elk jaar miljoenen euro’s in grote projecten zoals dijkversterkingen, en in het onderhoud van dijken, water, gemalen, stuwen, sluizen en rioolwaterzuiveringen. Door die schaalgrootte bieden we marktpartijen mogelijkheden om te verduurzamen en innovatieve oplossingen te zoeken. Emissieloos en circulair werken wordt zo de nieuwe standaard. Vanzelfsprekend is dit nog niet, en daarom laten we met deze waterschapsestafette graag zien hoe je door samen te werken verder komt’.  

De route die de fietsers rijden is niet zomaar gekozen: hij volgt grotendeels de NAP-nulmeterlijn, die, als we doorgaan op de huidige weg, de nieuwe kustlijn wordt. Zonder de gemalen en dijken van de waterschappen zou dat overigens nu al het geval zijn. 

Acht waterschapsteams 

De waterschappen op de route zetten elk hun eigen teams in. De medewerkers van waterschap Brabantse Delta bijten het spits af. Zij starten in alle vroegte om 5.30 uur in Breda. Hun team bestaat uit 22 medewerkers, waarvan er 5 zelfs de volledige 375 kilometer fietsen. De medewerkers van waterschap Noorderzijlvest hopen om 22.10.uur in Groningen te finishen.   

"Verandering begint bij jezelf" 

Niels Mureau, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta geeft het startschot en stapt daarna ook op de fiets om deel te nemen aan de Climate Classic. Een initiatief wat hij ondersteunt: “Als waterschap ondervinden we elke dag de gevolgen van het veranderende klimaat, bijvoorbeeld door extreme neerslag of lange periodes van droogte. We kunnen als waterschappen in ons werk een belangrijke bijdrage leveren om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Dat gaat niet vanzelf, daar moeten we echt voor aan de slag, samen met andere overheden, inwoners en (agrarische) bedrijven. Omdat verandering bij jezelf start, fiets ik maandag 20 juni mee in de Climate Classic.” 

Meer weten over de Climate Classic?

Kijk op de website