Word ook een Waterbaas

Bijdragen aan schoon en voldoende water? Dat is makkelijker dan je denkt! Met kleine aanpassingen in en om het huis kun je al veel bereiken.

Word ook een Waterbaas

Wil jij ook bijdragen aan schoon en voldoende water? Dat is makkelijker dan je denkt! Alle kleine beetjes helpen! Met kleine aanpassingen in en om het huis kun je al veel bereiken. Denk aan plastic afval uit sloten, beken of vijvers halen, geen frituurvet of medicijnen door de wc spoelen of regenwater opvangen met een geveltuintje, balkonplantjes of een regenton.

Met onze tips, kun jij ook een Waterbaas worden.

Tip - Maak (samen met je buren) de wijk waterproof en groen

Wijk- en buurtverenigingen kunnen subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van natuur en water via het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Goede ideeën zoals een waterspeeltuin, moestuin in de wijk of de gezamenlijke aanleg van groende daken, zijn voorbeelden van projecten die passen bij het doel van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds.
Bezoek de website van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds.

Man vergroent dak door het leggen van planten.
Twee ouderen plaatsen een plant in de tuin nadat ze een tegel verwijderd hebben.

Tip - Haal tegels uit je tuin

Als je tegels in je tuin vervangt door groen, kan water op die plek weer de bodem inzakken. Dat helpt bij het voorkomen van wateroverlast bij hoosbuien. Het groen helpt bovendien bij het omlaag brengen van de temperatuur in de stad en bij het afvangen van fijnstof. Ook creëer je zo een fijn leefgebied voor kleine dieren, insecten, amfibieën en vogels en verbeter je het bodemleven. En: mensen voelen zich prettiger en gezonder in een groene omgeving!

Op zoek naar meer inspiratie?

Bekijk onze tuintips

Tip - Hou je van eendjes? Voer ze dan geen brood

Eendjes voeren is leuk, maar brood is helaas schadelijk voor de waterkwaliteit. Voedingsstoffen uit brood lossen op, waardoor het water voedselrijker wordt. Dat kan blauwalg, kroos en zelfs vissterfte als gevolg hebben. Ook voor eenden is brood niet goed: het is te eenzijdig en zout. Eenden die brood eten, laten ander voedsel staan, waardoor ze veel voedingsstoffen missen. 

Meer informatie over blauwalg.

Tip - Gooi geen aquariumplanten in de sloot

Veel aquariumplanten komen van oorsprong niet in de Nederlandse wateren voor. Deze zogenaamde ‘invasieve exoten’ kunnen inheemse soorten verdringen, zorgen voor een te laag zuurstofgehalte in het water en belemmeren de doorstroming. Gooi ze daarom in de GFT-bak en niet in de sloot.

Tip - Kies voor duurzame schoonmaakmiddelen

Veel (schoonmaak)producten voor in huis en in de tuin bevatten chemische ingrediënten waardoor ze schadelijk zijn voor het milieu en je gezondheid. Gelukkig bestaan er duurzame schoonmaakmiddelen die net zo goed werken als chemische producten. Google maar eens op ‘duurzame schoonmaakmiddelen’ of ‘duurzame gewasbescherming’.

Tip - Koop kleding en cosmetica zonder microplastics

In veel kleding en cosmetica zitten microplastics. Dat zijn extreem kleine plasticdeeltjes. Bij iedere wasbeurt komen er miljoenen plasticdeeltjes in het afvalwater terecht. Via het afvalwater komen ze uiteindelijk in rivieren en meren. En dat is slecht voor mens, dier en milieu. Kies daarom voor kleding zonder microplastics, gemaakt van katoen, linnen, hennep, bamboe of lyocell/tencell. Koop je cosmetica? Koop dan producten zonder polyethyleen.

Tip - Spoel alleen de 3 P’s door

Alleen de 3 P’s mogen worden doorgespoeld:

  • poep
  • plas
  • (wc-)papier

Dus geen tampons, vochtige doekjes, verf, chemische middelen, medicijnen of frituurvet. Deze materialen zijn moeilijk uit afvalwater te zuiveren en kunnen zorgen voor verstoppingen in jouw riolering of bij onze gemalen.

Overhangende tak in water

Tip - Belemmeren planten de doorstroming?

Haal ze weg of meld het. Als watergangen niet worden onderhouden, slibben ze uiteindelijk dicht. Dat geeft problemen. Zo zijn ondiepe sloten slecht voor het waterleven. De temperatuur wisselt daar snel en vooral in de zomer kan dit leiden tot zuurstofarm water, met stank en vissterfte tot gevolg. Haal daarom overhangende begroeiing uit je eigen tuin, ingevallen blad en het teveel aan waterplanten weg. Is de watergang niet jouw eigendom? Meld het dan bij jouw waterschap.

Neem contact op

Waterbazen van ons waterschap

Wij zijn ontzettend blij met alle Waterbazen. Want hoe meer ‘waterbewuste’ mensen, hoe beter. Zelf werken we ook elke dag hard aan schoon en voldoende water, én veilige dijken.

Ontdek alle verhalen van onze eigen Waterbazen

,


Waterbazen René en Janneke vertellen over ons waterbeheer in het buitengebied

Volg ons

Wil je meer informatie en tips over hoe jij een Waterbaas kunt worden en wat wij als waterschap doen om het goede voorbeeld te geven? Volg ons dan op:

Ontdek ons werk

Ontdek meer over het werk van ons waterschap!

Veel mensen kennen de waterschappen van de dijken. Maar we doen meer. Naast dijken onderhouden en verstevigen, zorgen we ook voor schoon water én voldoende water. Zo zuiveren we afvalwater, zorgen we dat planten en dieren goed kunnen leven in het water en houden we het water op peil.

Nog meer weten?

Kijk dan op de pagina ontdek ons werk of de pagina werkzaamheden in uw buurt voor alle lopende projecten.

Klimaat en duurzaamheid

Ook het veranderende klimaat en de duurzame ontwikkeling van ons regio zijn belangrijke opgaven waar ons waterschap zich hard voor maakt.

Meer over klimaat & duurzaamheid.

medewerker waterschap brabantse delta controleert waterpeil