Wil je jouw mening geven over een ontwerpbesluit? Dan kun je een zienswijze indienen. Jouw zienswijze nemen we mee in de besluitvorming. 

Hoe kun je een zienswijze indienen? 

Je kunt je zienswijze digitaal, met een brief of mondeling indienen bij het waterschap.

Digitaal

Stuur je zienswijze digitaal in via het online formulier.

Zienswijze indienen

Met een brief 

Stuur een brief met de inhoud van je zienswijze aan:

Waterschap Brabantse Delta 
Postbus 5520 
4801 DZ Breda

Vermeld in je brief: 

 • Je naam 
 • Je adres 
 • Bij voorkeur je telefoonnummer en mailadres
 • Het ontwerpbesluit waarover je zienswijze gaat 
 • Jouw zienswijze 

Mondeling

Bel 076 564 10 00. voor het maken van een afspraak om je zienswijze mondeling toe te lichten. Een medewerker van het waterschap maakt dan een verslag van je mondelinge zienswijze.  

Ben je het niet eens met de inhoud van het mondelinge verslag? Dan kun je je zienswijze nog (laten) aanpassen, als je nog binnen de termijn van 6 weken zit. Na deze periode kun je je zienswijze niet meer aanpassen.

Wat gebeurt er met je zienswijze? 

We nemen jouw zienswijze, samen met de andere binnengekomen zienswijzen mee in de besluitvorming. Je krijgt een kopie van het definitieve besluit toegestuurd.

Wat is de termijn om een zienswijze in te dienen?

De termijn voor het indienen van een zienswijze is zes weken. Deze termijn start met de bekendmaking van het ontwerpbesluit. 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een zienswijze. 

  Hulp nodig?

  Zelf geen juridische kennis? De rechtswinkel of jouw rechtsbijstandsverzekeraar kan jou helpen.

  Contact

  Heb je hier vragen over? Vul dan ons contactformulierlink naar bestand in of bel telefoonnummer 076 564 10 00.