Het bestuur van waterschap Brabantse Delta neemt allerlei besluiten. Deze besluiten maakt het waterschap bekend via een officiële publicatie (bekendmaking). Ben je het niet eens bent met een ontwerpbesluit van het waterschap of met een aanvraag om vergunning? Dan kun je een zienswijze indienen. Je zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming.

Hoe dien ik een zienswijze in?

Je kunt het sjabloon zienswijze indienen invullen, printen, ondertekenen. Vervolgens kun je het scannen en versturen via ons contactformulier. Of stuur het per post naar:

Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ  Breda

Download sjabloon zienswijze indienen (PDF - 86 kB)

Je kunt ook zelf een brief opstellen. In de brief vermeldt je dan in ieder geval jouw naam en adres, de datum, de omschrijving van het ontwerpbesluit (en waarom je het niet eens bent met dat besluit) of de aanvraag om vergunning (waarmee je het niet eens bent). De brief moet je ondertekenen. Als je in het vervolg via e-mail wilt communiceren, dan graag jouw e-mailadres vermelden.

Mondeling

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kun je een afspraak maken. Dat kan via de contactpersoon die in de bekendmaking wordt genoemd of via telefoonnummer 076 564 10 00. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

Jouw zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming en je krijgt een kopie van het definitieve besluit toegestuurd.

Wat is de termijn om een zienswijze in te dienen?

Je moet de zienswijze indienen binnen de termijn die wordt genoemd in de bekendmaking.

    Hulp nodig?

    Zelf geen juridische kennis? De rechtswinkel of jouw rechtsbijstandsverzekeraar kan jou helpen.

    Contact

    Heb je hier vragen over? Vul dan ons contactformulier in of bel telefoonnummer 076 564 10 00.