Het bestuur van waterschap Brabantse Delta neemt allerlei besluiten. Deze besluiten maakt het waterschap bekend via een officiële publicatie (bekendmaking). Ben je het niet eens met een ontwerpbesluit van het waterschap of met een aanvraag om vergunning? Dan kun je een zienswijze indienen. Je zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming.

Hoe dien ik een zienswijze in?

Digitaal

Je kunt je zienswijze via een digitaal formulier insturen. In dit formulier leg je uit waarom je het niet eens bent met een besluit van het waterschap. 

Zienswijze indienen

Per Brief

Je kunt ook een brief schrijven. In de brief vermeld je dan in ieder geval: 

 • Je naam, adres en bij voorkeur ook je telefoonnummer en e-mailadres
 • Een omschrijving van het ontwerpbesluit waarover jouw zienswijze gaat 
 • De inhoud van jouw zienswijze

Stuur je brief naar:
Waterschap Brabantse Delta 
Postbus 5520 
4801 DZ Breda

Mondeling

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kun je een afspraak maken. Dat kan via de contactpersoon die in de bekendmaking wordt genoemd of via telefoonnummer 076 564 10 00. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

Jouw zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming en je krijgt een kopie van het definitieve besluit toegestuurd.

Wat is de termijn om een zienswijze in te dienen?

Je moet de zienswijze indienen binnen de termijn die wordt genoemd in de bekendmaking.

  Hulp nodig?

  Zelf geen juridische kennis? De rechtswinkel of jouw rechtsbijstandsverzekeraar kan jou helpen.

  Contact

  Heb je hier vragen over? Vul dan ons contactformulier in of bel telefoonnummer 076 564 10 00.