Het bestuur van waterschap Brabantse Delta neemt allerlei besluiten. Deze besluiten maakt het waterschap bekend via een officiële publicatie (bekendmaking). Bent u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van het waterschap of met een aanvraag om vergunning? Dan kunt u een zienswijze indienen. Uw zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming.

Hoe dien ik een zienswijze in?

U kunt het sjabloon zienswijze indienen invullen, printen, ondertekenen. Vervolgens kunt u het scannen en versturen via ons contactformulier. Of stuur het per post naar:

Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ  Breda

Download sjabloon zienswijze indienen (PDF - 86 kB)

U kunt ook zelf een brief opstellen. In de brief vermeldt u dan in ieder geval uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het ontwerpbesluit (en waarom u het niet eens bent met dat besluit) of de aanvraag om vergunning (waarmee u het niet eens bent). De brief moet u ondertekenen. Als u in het vervolg via e-mail wilt communiceren, dan graag uw emailadres vermelden.

Mondeling

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Dat kan via de contactpersoon die in de bekendmaking wordt genoemd of via T 076 564 10 00. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

Uw zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming en u krijgt een kopie van het definitieve besluit toegestuurd.

Wat is de termijn om een zienswijze in te dienen?

U moet de zienswijze indienen binnen de termijn die wordt genoemd in de bekendmaking.

    Hulp nodig?

    Zelf geen juridische kennis? De rechtswinkel of uw rechtsbijstandsverzekeraar kan u helpen.

    Contact

    Heeft u hier vragen over? Vul dan ons contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

    Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?