De Vereniging Markdal, waterschap Brabantse Delta en adviesbureau Royal HaskoningDHV werken samen aan de herinrichting van het Markdal.