De inhoud is geladen.

Dijkversterking Geertruidenberg-Noord - Dombosch en Wilhelminakanaal-Amertak-Donge

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan verschillende dijkversterkingsprojecten. Dit doen we om gebieden en mensen te beschermen tegen hoog water. Twee van deze projecten zijn dijkversterking Geertruidenberg-Noord - Dombosch en Wilhelminakanaal-Amertak-Donge.

Trajectaanpak GEA-WAD

Naar aanleiding van de in 2023 uitgevoerde trajectaanpak GEA-WAD (Geertruidenberg en Amertak - Wilhelminakanaal, Amertak en Donge) zijn binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) twee projecten geprogrammeerd:

  • Het ‘klassieke’ HWBP-project voor de dijkversterking ten noorden van Geertruidenberg, langs de Amer en de Bergse Maas. Dit project ‘GEA’ is hernoemd tot dijkversterking Geertruidenberg Noord-Dombosch.
  • De integrale opgave voor de dijkversterking rond Geertruidenberg en Oosterhout, langs de Donge, Amertak en het Wilhelminakanaal (Project ‘WAD’).

Dijkversterking Geertruidenberg-Noord - Dombosch

Voor dijkversterking Geertruidenberg Noord-Dombosch zal de uitgevoerde verkenning worden geactualiseerd. Bekijk alle informatie op de projectenwebsite van dijkversterking Geertruidenberg-Noord - Dombosch.

Integrale opgave 'WAD'

Voor de integrale opgave ‘WAD’ wordt eerst een voorverkenning uitgevoerd die gericht is op een systeemafweging. Het doel hiervan is om de meest passende opgave samen met partners te bepalen. Voorbereiding van de te maken systeemafweging is hier onderdeel van.