Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, om op te groeien, te overwinteren en om voedsel te vinden. Vissen komen op trekroutes soms obstakels tegen zoals een stuw, gemaal of terugslagklep. Het waterschap past in dit project een aantal van deze obstakels aan zodat vissen door kunnen zwemmen. We maken deze bouwwerken vispasseerbaar en dat is goed voor de soortenrijkdom in onze wateren. De locaties kun je bekijken op de kaart. 

Snoek onder het wateroppervlak

Bekijk de locaties op de kaart

Aanpak

Op 8 juli 2020 heeft het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta het Projectplan Waterwet vastgesteld voor het aanpassen van de stuwen en gemalen. De bezwaarperiode van 6 weken is inmiddels verstreken. Dit betekent dat het projectplan nu onherroepelijk (definitief) is. Ook is er een aannemer geselecteerd die de werkzaamheden uitvoert: Van Boekel Bouw & Infra. We gaan de komende periode verder met de voorbereidingen. Dit bestaat onder andere uit het verder uitwerken van het ontwerp. De werkzaamheden buiten worden later uitgevoerd. 

Resultaat

De volgende stuwen, gemalen en terugslagklep worden vispasseerbaar gemaakt. 

  • Stuw Breede Gat/Zuidlangeweg - gemeente Moerdijk
  • Terugslagklep Langewater - gemeente Bergen op Zoom
  • Gemaal de Pals - gemeente Bergen op Zoom
  • Gemaal Zoutesluis - gemeente Steenbergen
  • Stuw Rolafseweg - gemeente Steenbergen
  • Stuw Dongedijk - gemeenten Dongen/Oosterhout
  • Stuw Groenedijk - gemeenten Dongen/Oosterhout
  • Stuw Witte Brug - gemeenten Dongen/Oosterhout
  • Stuw Rekken - gemeente Gilze en Rijen

Wat merk jij ervan?

Stuwen, gemalen en terugslagkleppen zijn belangrijk voor het regelen van de hoogte van het water, het waterpeil. Hier wordt in dit project rekening mee gehouden. Tijdens de werkzaamheden proberen de aannemer en het waterschap eventuele overlast te beperken.

Samenwerking

Waterschap Brabantse Delta is partner van de Wereld Vismigratie dag. Bekijk de website van de Wereld Vismigratiedag.

Het project wordt mogelijk gemaakt door Europese (POP3) subsidie, STUW subsidie en Rijkswaterstaat.

Meer informatie over de samenwerking met Rijkswaterstaat lees je in het nieuwsbericht. Lees nieuwsbericht. 

Logo Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

     

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland.
Europees Landbouwfonds

Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) is het financieringsinstrument van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) waarmee plattelandsontwikkelingsstrategieën en ‑projecten worden ondersteund. Het maakt deel uit van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Meer informatie is te lezen op de website van van de Europese Commissie. Ga naar de website over de ELFPO.


In de media

Filmpje ZuidWest TV: https://youtu.be/spVdwT_tlak   

Artikel in BNdeStem: Sluizen en stuwen worden visvriendelijk: ‘Vissen zitten al jaren in lockdown en wij gaan ze bevrijden’ | Bergen op Zoom | pzc.nl

Artikel in BNdeStem: Brabantse Delta maakt West-Brabantse gemalen en stuwen visvriendelijk | Bergen op Zoom | bndestem.nl

Artikel in BNdeStem: Aal en stekelbaars eindigen in West-Brabant straks niet meer als sushi | Bergen op Zoom | bndestem.nl

 

Foto Stuw