Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, om op te groeien, te overwinteren en om voedsel te vinden. Vissen komen op trekroutes soms obstakels tegen zoals een stuw, gemaal of terugslagklep. Het waterschap past in dit project een aantal van deze obstakels aan zodat vissen door kunnen zwemmen. We maken deze bouwwerken vispasseerbaar en dat is goed voor de soortenrijkdom in onze wateren. De locaties kunt u bekijken op de kaart. 

Bekijk de locaties op de kaart