Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, om op te groeien, te overwinteren en om voedsel te vinden. Een paling trekt bijvoorbeeld wel 6.000 kilometer, door de Atlantische Oceaan naar de Sargassozee, waarna de jonge palingen (glasaaltjes) weer terug naar Europa trekken. Vissen komen op trekroutes soms een obstakel tegen in de vorm van een stuw, gemaal of terugslagklep. Het waterschap past in dit project zeven stuwen, twee gemalen en een terugslagklep aan zodat vissen hun weg veilig kunnen vervolgen. We maken deze obstakels vispasseerbaar. De locaties ziet u op de kaart.

Bekijk de kaart

Aanpak

Een adviesbureau buigt zich de komende periode over het ontwerp van de mogelijke oplossingen. Het adviesbureau brengt samen met het waterschap de belanghebbenden en eigenaren van direct aangrenzende grond op de hoogte van het project. De aanpassingen worden vastgelegd in een Projectplan Waterwet. Tijdens een inzageprocedure kunnen belangstellenden op dit projectplan reageren. Na vaststelling van het projectplan door het bestuur van het waterschap (verwacht april 2020) kan het werk van start gaan. Hiervoor schakelt het waterschap een aannemer in. 

Resultaat

De volgende stuwen, gemalen en terugslagklep worden vispasseerbaar gemaakt. 

 • Stuw Breede Gat/Zuidlangeweg - gemeente Moerdijk
 • Terugslagklep Langewater - gemeente Bergen op Zoom
 • Gemaal de Pals - gemeente Bergen op Zoom
 • Gemaal Zoutesluis - gemeente Steenbergen
 • Stuw Rolafseweg - gemeente Steenbergen
 • Stuw Dongedijk - gemeenten Dongen/Oosterhout
 • Stuw Groenedijk - gemeenten Dongen/Oosterhout
 • Stuw Witte Brug - gemeenten Dongen/Oosterhout
 • Stuw Tichelrijt - gemeente Dongen
 • Stuw Rekken - gemeente Gilze en Rijen

Periode

 1. Start voorbereiding: 2019
 2. Start inzageperiode Projectplan Waterwet: naar verwachting januari/februari 2020
 3. Verwachte datum vaststellen Projectplan Waterwet: april 2020
 4. Verwachte afronding van het project: eind 2020/begin 2021

Wat merkt u ervan?

Stuwen, gemalen en terugslagkleppen zijn belangrijk voor het regelen van de hoogte van het water, het waterpeil. Hier wordt in dit project rekening mee gehouden. Tijdens de werkzaamheden proberen de aannemer en het waterschap eventuele overlast te beperken. 

Samenwerking

Het project wordt mogelijk gemaakt door Europese (POP3) en STUW subsidie.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland.
Europees Landbouwfonds
Foto Stuw