Op 26 februari 2020 is het projectplan “Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk” (AWW) vastgesteld door het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Het projectplan was gebaseerd op een voorlopig ontwerp dat vervolgens is uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp wijkt op een aantal onderdelen af van het eerder vastgestelde projectplan. Omdat een aantal wijzigingen een ruimtelijke impact hebben, dienen deze met een aanvullend projectplan te worden vastgesteld. De afwijkingen ten opzichte van het eerder vastgestelde projectplan omvatten een gewijzigde dimensionering van het uitstroomkanaal en een gewijzigde locatie van de keerplaats voor onderhoudsvaartuigen in het Zuiderkanaal. Het projectplan en alle stukken die daarbij horen liggen tot 17 februari 2021 ter inzage. Bekijk ze hier(externe link).