Vergaderingen en stukken

De maandelijkse vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Wanneer u interesse heeft om te spreken tijdens zo'n vergadering, dan moet u dit vooraf melden bij het waterschap. De vergaderdata voor 2019 zijn 30 januari, 27 februari. 27 en 28 maart,  24 april, 22 mei, 19 juni, 10 juli, 28 augustus, 11 september, 23 oktober, 20 november en 18 december.

De leden van het algemeen bestuur kunnen schriftelijk vragen stellen aan het dagelijks bestuur over alle waterschapsonderwerpen. Voorafgaand aan de vergadering stelt het algemeen bestuur vaak ‘technische vragen' over de vergaderstukken.

Bekijk hier:

Agenda's en stukken

Hieronder vindt u alle vergaderagenda's en bijbehorende vergaderstukken vanaf 1 januari 2014. Klik hiervoor op 'Agenda dd-mm-jjjj' in de linkerkolom om de agenda uit te klappen en per agendaonderwerp de stukken in PDF te openen. Wanneer u vervolgens op Agendabundel klikt krijgt u alle stukken in een groot PDF bestand. Oudere agenda's en stukken kunt u aanvragen via het aanvraagformulier.