Op woensdag 15 maart hebben de inwoners van 21 gemeenten in Midden- en West-Brabant hun stem uitgebracht van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Op basis van de voorlopige uitslag is de Boer Burger Beweging de grootste partij, gevolgd door de VVD en Ons Water. Het voorlopige opkomstpercentage is 48,7%. Bij de vorige verkiezingen in 2019 was het opkomstpercentage 46,3%.

Gisteren waren nog niet alle stemmen geteld, 4 gemeenten ontbraken toen nog in de voorlopige uitslag. Het stemmen tellen ging dit jaar langzamer dan gebruikelijk bij verkiezingen. Dit had meerdere redenen: vermoeidheid van de tellers, het grote aantal partijen en dus grote stembiljetten en de hoge opkomst worden als oorzaken genoemd.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet is erg blij met deze hoge opkomst: “Ik ben blij dat zoveel mensen gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht. Dat is belangrijk, want we staan voor grote opgaven zoals verdroging, overstromingen, klimaat en stikstof. De opkomst is historisch hoog en dat is een positief signaal.'

Voorlopige uitslag

Aantal stemmen per partij op basis van de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen 2023.

Voorlopige zetelverdeling

Voorlopige zetelverdeling waterschapsverkiezingen 2023
Aantal zetels per partij op basis van de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen 2023.
PartijAantal zetels
Boer Burger Beweging5
VVD4
Ons Water3
West-Brabant Waterbreed3
Water Natuurlijk3
Partij van de Arbeid2
Partij voor de Dieren2
CDA2
50PLUS1
AWP voor water, klimaat en natuur1

 

Definitieve uitslag

Het centraal stembureau stelt op donderdag 23 maart om 11.00 uur de definitieve uitslag met de zetelverdeling vast, tijdens een openbare zitting op het kantoor van Waterschap Brabantse Delta in Breda. Het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta wordt daarna op woensdag 29 maart geïnstalleerd en beëdigd. Het nieuwe bestuur is dan voor de komende vier jaar gekozen.